Datum: 15.12.2017 Avtor: PZDU Gorenjske Savska cesta 34 , 4000 Kranj
OB ZAKLJUČKU LETA 2017
Leto 2017 je bilo za Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, tako kot vsako leto do sedaj, zelo delovno in uspešno, saj smo uresničili praktično vse s programom dela zastavljene cilje.

Razveseljivo pa je, da sta se nam v letu 2017 pridružili dve društvi, in sicer DU za Poljansko dolino in DU Bukovica - Šinkov Turn, tako da se je število društev povečalo s 46 na 48, v katerih je včlanjenih okoli 29 tisoč upokojenk in upokojencev.

V PZDU Gorenjske pri opravljanju aktivnosti dajemo prednost tistim, ki so dogovorjene na organih ZDUS in PZDU, to je predvsem koordinacija med ZDUS in društvi upokojencev v pokrajinski zvezi. Pokrajinska zveza je naslov, kamor društva upokojencev naslavljajo razna vprašanja, želje, potrebe in zahteve.

Glede na družbeno ekonomske razmere smo, poleg že ustaljenih dejavnosti, v okviru PZDU kakor tudi naših predstavnikov v organih ZDUS, spremljali nastajajočo zakonodajo s socialnega področja in pa, seveda, politiko pokojnin ter njihovo usklajevanje. V okviru ZDUS si bomo še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev.

Poudariti moramo tudi to, da smo v postopku evidentiranja kandidatov za podpredsednika ZDUS predlagali Marijo Pukl za podpredsednico ZDUS, ki je bila potem tudi izvoljena.

V letu 2017 sta bili komisiji za kulturo in tehnično kulturo, na podlagi sklepa upravnega odbora, združeni, kar se je pokazalo kot optimalnejša rešitev.

Organizirali in izvedli smo računovodsko izobraževanje za društva oziroma računovodje na temo zaključnega računa.

Stalnica našega delovanja so še naprej kultura in tehnična kultura, šport, rekreacija in gibalna kultura, turizem in izletništvo, sociala ter aktivno državljanstvo. V okviru teh dejavnosti smo organizirali in izvedli:

  • športna tekmovanja v 13. panogah,
  • revijo pevskih zborov pod naslovom »GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«,
  • večer literarnih ustvarjalcev,
  • razstavo ročnih del,
  • v soorganizaciji z DU Tržič predstavitev Zakona o varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pripomb ZDUS na zakon in
  • načrtovane izlete.

Udeležili smo se tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal od 26. do 28. septembra 2017.

 

Organizacija srečanja upokojencev Gorenjske 2017

Na razpis za soorganizacijo in izvedbo se je prijavilo DU Žirovnica.

Srečanja v Žirovnici, ki je bila najštevilčnejša in najzahtevnejša prireditev v letu 2017, se je udeležilo okoli dva tisoč sto udeležencev. Srečanje je bilo zgledno organizirano tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev, kjer je izstopala Občina Žirovnica. Veseli nas, da je bilo to srečanje tudi srečanje prostovoljk in prostovoljcev projekta »Starejši za starejše«.

 

Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše«

Sodelovanje PZDU Gorenjske s projektom »starejši za starejše« poteka zgledno. Ostaja pa ugotovitev, da bi morali javnost bolj seznanjati s projektom. V ta namen smo v sodelovanju s predsednikom Sveta gorenjske regije županom Mesne občine Kranj Boštjanom Trilarjem projekt predstavili županom na seji Sveta gorenjske regije. Zelo smo ponosni, ker je ZDUS za ta »naš projekt« v letu 2017 prejel od evropskega parlamenta nagrado »Državljan Evrope«. Župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije je projektu izkazal pozornost tako, da je sprejel koordinatorja za Gorenjsko in koordinatorje projekta v društvih, ki sodelujejo v projektu na območju Gorenjske ter se jim zahvalil za delo, ki ga opravljajo. Na sprejemu smo bili prisotni tudi predstavniki PZDU in ZDUS.

Slovesnost ob dnevu PZDU GORENJSKE smo organizirali in izvedli 8. decembra 2017 in ob tej priložnosti podelili tudi priznanja PZDU Gorenjske.

V letu 2017 smo iz sredstev PZDU-ja sofinancirali tudi nekatere vidnejše dosežke v posameznih društvih.

Razveseljivo je, da nekatera društva gojijo stalne kontakte tudi v obmejnem pasu z Avstrijo.

Vsem predsednikom iskrena hvala za požrtvovalno in strokovno delo.

Hvala sodelavcem: obema podpredsednikoma, tajnici in računovodkinji, predsednikom komisij in ekspertne skupine, organizacijskemu odboru srečanja Gorenjskih upokojencev, sponzorjem in donatorjem, sredstvom javnega obveščanja.

Vsem predsednikom in članom UO posameznih DU želim še naprej dobrega sodelovanja in vključevanja čim več novih članov, ker bomo na ta način krepili moč in vpliv upokojencev na vseh nivojih.

OB ZAKLJUČKU LETA MI DOVOLITE, DA VSEM ČLANICAM IN ČLANOM, OBČANKAM TER OBČANOM NAŠE GORENJSKE POKRAJINE, KAKOR TUDI VSEM OSTALIM, V IMENU UPRAVNEGA ODBORA POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV IN SVOJEM OSEBNEM IMENU ZAŽELIM SREČNE, PREDVSEM PA ZDRAVE BOŽIČNE TER NOVOLETNE PRAZNIKE IN VSE DOBRO V NOVEM LETU 2018!

Kranj, december 2017

 

Predsednik PZDU Gorenjske:

Zdravko Malnar
Nazaj
© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.