Datum: 31.10.2018 Avtor: PZDU Gorenjske Savska cesta 34 , 4000 Kranj
SEDEM DESETLETIJ DU JESENICE
V nabito polnem gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah je 28. septembra Društvo upokojencev pripravilo svečano akademijo ob svojem sedemdesetletnem jubileju. Tisto, kar je sledilo, je bilo bolj ali manj v znamenju okroglih številk. Od 70, 80, 90 do 100. Ampak za začetek se raje vrnimo v leto 1948, ko je bilo društvo ustanovljeno, zdajšnji predsednik Boris J. Bregant pa je »šele« dobro začel obiskovati hram učenosti.

Današnja Splošna bolnišnica Jesenice, ki so jo odprli tistega leta, je bila takrat najsodobnejša ne le v Jugoslaviji, pač na vsem Balkanu. Tistega leta je bilo registrirano hokejsko društvo Jesenice in že naslednje leto so »železarji« postali jugoslovanski prvaki. Dokončan je bil jez HE Moste in kar je bilo takrat najvažnejše za vse Jugoslovane, ne le Jeseničane, ukinjene so bile živilske kartice …

V vseh teh letih je društvo delovalo na več lokacijah, a vedno v dobro članov. V  vseh teh desetletjih so pripravili nešteto kulturnih, glasbenih, športnih in drugih dogodkov, tečajev tujih jezikov, razstav, plesnih prireditev, proslav, več kot 50 let pa že deluje tudi moški pevski zbor. V  zadnjih letih so svojo dejavnost razširili tudi z obiski pri starejših občanih, čeprav niso člani matičnega društva. V vabilu so zapisali, da na osrednjo prireditev vabijo vse, ki bodo, ali so v letošnjem letu dopolnili 70 in več let. »Vaša generacija je v vseh oblikah prostovoljnega dela in samoprispevkov za izgradnjo javne infrastrukture največ prispevala k temu, kar še danes služi skupnim namenom, za kar bi se vam radi zahvalili na osrednji prireditvi.« so zapisali.

Boris Bregant je uvodoma pozdravil vse navzoče v gledališki dvorani, nato pa nanizal prehojeno pot, ki so jo tlakovali njegovi predhodniki, da so Jesenice danes postale to, kar piše na velikem panoju, ko se pripeljemo v mesto. Mesto jekla in cvetja!

Slavnostni govornik na akademiji je bil Ivo Vajgl, evropski poslanec. Seveda se ni mogel ogniti nagradi Državljan Evrope, ki jo je lani prejel program ZDUS Starejši za starejše, Evropskemu parlamentu pa ga je predlagal prav Vajgl ob podpori Igorja Šoltesa. »Vesel sem, da sem lahko nocoj tukaj, med vami, kar si štejem v čast, saj sem konec koncev eden izmed vas« in nadaljeval, »najtežja reč na svetu je, če te doletijo leta, ti pa si osamljen in izžet od življenja.« Besede, nad katerimi bi se moral zamisliti vsakdo, ki na lokalni ali državni ravni kroji prijaznejši jutri vsakega od slovenskih upokojencev. Akademije se je udeležil tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik, ki je najprej vsem čestital za jubilej, ni pa pozabil dodati, da je jeseniško DU eno izmed najaktivnejših in najbolje organiziranih. Predsednik DU Boris J. Bregant je v svojem nagovoru nanizal prehojenih sedem desetletij društva, ni pa pozabil omeniti tistih nalog, ki so v preteklosti predstavljale izziv društvu, do aktualnih, saj so se ves čas spreminjale in prilagajale potrebam starejših občanov Jesenic.

»Danes izvajamo preko trideset dejavnosti. Prednjačijo seveda športno rekreativne, enak poudarek pa namenjamo kulturi, izobraževanju, vse bolj pa tudi socialnemu položaju starejših in medgeneracijskemu sodelovanju. Trudimo se, da bi pritegnili čim več prostovoljcev za organizirano delovanje, zato tudi skušamo vplivati na spremembo ustrezne zakonodaje. Tako naš praznik praznujemo predvsem delovno, z nocojšnjo prireditvijo pa tudi svečano,« je še dodal ob koncu svojega nagovora. Navzoče je pozdravil tudi predsednik PZDU Zasavje Janez Malovrh, saj sta Trbovlje in Jesenice pobrateni mesti. Čestital je vsem za visok jubilej društva in prenesel pozdrave zasavskih upokojencev Jeseničanom.

Na prireditvi so ob bučnem odobravanju publike dvema članicama podelili listini častnih članic DU Jesenice. Albina Seršen jo je prejela za desetletno vodenje mesečnih srečanj z znanimi posamezniki in družinami iz domačega okolja in v tem desetletju se je takih srečanj nabralo za okroglih sto. Toliko, kolikor let je v letošnjem juniju dopolnila druga prejemnica častne listine, Ivanka Gašperin. Sicer pa so v društvu nadvse ponosni na najstarejšo članico, 108 letno Kristino Tarman, ki je ena najstarejših Slovenk. V kulturnem delu svečane akademije so nastopili: Moški pevski zbor DUJ, pod vodstvom Mire Mesarič, Ženski pevski zbor DU Javornik – Koroška Bela Večerna zarja, pod vodstvom Francija Richterja, Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice, Skupina Seniorke, članice GTČ Jesenice in Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora.

Besedilo in foto, Črt Kanoni
Nazaj
© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.