ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA 

R  A  Z  P  I  S

 

PRVENSTVA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2019  

V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI

 

Organizator: Društvo upokojencev Škofja Loka

Tehnična izvedba  SD Škofja Loka

 

Čas in kraj tekmovanja: v ČETRTEK, 11. APRILA  2019

 

na NOVEM STRELIŠČU  SD Škofja Loka, Partizanska 1 Škofja Loka (bivša stavba komande vojašnice), ob 9.00 uri.

Propozicije:

-      Ekipo sestavljajo 4 tekmovalke oz. tekmovalci, s tem, da se v rezultat ekipe upoštevajo trije najboljši rezultati.

-      Tekmuje se s serijsko zračno puško, 20 strelov za oceno, v času 40 minut.

-      Tekmovanje poteka po pravilniku ZDUS, PZDU Gorenjske in SZS

-      Tekmujejo lahko članice in člani s potrjeno člansko izkaznico, plačano članarino za 2019.

Vodje ekip ob prijavi od 8.30 ure dalje oddajo organizatorju članske izkaznice vseh tekmovalcev in kopijo plačilnega naloga o vplačani prijavnini ter dvignejo bone za hrano in pijačo ter darilno vrečko organizatorja. Po kontroli se izkaznice vrnejo vodjem ekip. V KOLIKOR PRIJAVLJENI TEKMOVALEC NIMA IZKAZNICE, NE MORE TEKMOVATI(6. čl. Pravil PZDU Gorenjske)

PRIZNANJA:

-      Prvi trije tekmovalci in tekmovalke posamezno prejmejo medalje.

-      Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale in medalje.

-      Prehodni pokal PZDU Gorenjske prejme društvo, ki v skupnem seštevku ženske/moški doseže največ krogov. Le ta ostane v trajni lasti ekipe, ki ga je osvojila trikrat zaporedoma ali petkrat v presledkih.  

 

ČAS PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Poimenske prijave pošljite do 30. marca 2019 na E-naslov:   ivankaprezelj@gmail.com.

  V prijavi napišite tudi elektronski naslov in telefon vaše kontaktne osebe. Razpored tekmovanja boste prejeli pravočasno.

Startnina znaša  14 EUR  na tekmovalca in se poravna obvezno na TR  Gorenjska banka enota Škofja Loka 07000-0001134214.

Dodatne informacije dobite na telefon Janko Demšar  041 719 049 (za moške), oz.  Ivanka Prezelj 031 742 628 (za ženske)

 

Slovesna podelitev pokalov in medalj ter pogostitev bo pol ure po zaključku tekmovanja v .

prostoru vadbe pevskega zbora Mavrica v I .nadstropju iste stavbe. 

 

Lepo vabljeni in lep športni pozdrav!

 

Predsednik Organizacijskega odbora                        Predsednik DU Škofja Loka

Ivan Hafner                                                                                   Miro Duić

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R   A   Z   P   I   S

ZIMSKO – ŠPORTNIH IGER UPOKOJENCEV GORENJSKE

V VELESLALOMU IN SMUČARSKIH TEKIH 2019

 

 

 

Prireditelj:                             DU Kranj in Športni center Triglav Pokljuka

 

Kraj tekmovanja:                 smučišče Viševnik, za teke Biatlon center

 

Datum tekmovanja:             torek, dne 26. februar 2019

 

Izvajalec tekmovanja:          Športni center Triglav Pokljuka

 

Vodstvo tekmovanja:           vodja tekmovanja: Anton Bradač

 

Čas tekmovanja:                  start VSL ob 10.00 uri

                                               start  teki po končanem veleslalomu (predvidoma ob 12.30)

 

Tekmovalne kategorije:       člani ali članice:

v veleslalomu in                     - do 65 let (letnik 1954 in mlajši)

v smučarskih tekih:                - od 66 do 70 let (1949-1953)

                                               - od 71 do 75 let (1944-1948)

                                               - od 76 do 80 let (1939-1043)

                                               - nad 80 let (letni 1938 in starejši/e)

 

Dolžina proge za                   2 km za ženske in moške nad 80 let

smučarski tek:                       4 km za moške

                                              

Način teka:                            Prosta tehnika (klasični ali drsni korak)

 

Način starta:                         VSL

Prve startajo ženske, od najstarejših do mlajših,

                                               za njimi moški nad 80 let v vrstnem redu do najmlajših.

                                               TEKI: Posamični starti v enakem zaporedju kot VSL

                                               (startni interval 30 sekund).

 

Pogoji:

Pravico nastopa imajo vsi člani/ce DU Gorenjske, članice PZDU, ki imajo plačano članarino za tekoče leto 2019.

Vodje ekip ob prijavi – od 8,30 ure dalje oddajo članske izkaznice vseh tekmovalcev in kopijo plačilnega naloga o vplačani prijavnini, prevzamejo startne liste, startne številke ter bone za prehrano. Po končanem tekmovanju oddajo štartne številke in prevzamejo članske izkaznice.

Vse navedeno bomo razdeljevali v hotelu.

Za morebitne manjkajoče številke odgovarja vodja posamezne ekipe.

 

-  2  -

 

Tekmuje se po pravilih SZS in po pravilih PZDU Gorenjske. Vsi tekmovalci s štartnimi številkami so v času tekmovanja zavarovani na tekmi s strani izvajalca Športni center Triglav Pokljuka.

 

V primeru, da so v posamezni kategoriji prijavljeni manj kot trije tekmovalci, se le ti razporedijo v mlajšo kategorijo.

 

Tekmuje se posamično in ekipno. V ekipno uvrstitev se upošteva rezultat prvih dveh plasiranih tekmovalcev DU v posameznih kategorijah v VSL in smučarskih tekih.

 

Prijava      Poimenske prijave z navedbo discipline, kategorije in letnico rojstva, pošljite na priloženi prijavnici na e-naslov:

 du.kranj@gmail.com do torka, dne 19. februarja 2019.                

Naknadnih prijav ne bomo upoštevali. Odjava tekmovalcev je možna dva dneva pred tekmovanjem. Vplačil startnin ne vračamo.

Žrebanje:                              

Žrebanje štartnih številk bo v sredo, dne 20. februarja, ob 10.00 uri, v prostorih Društva upokojencev Kranj, Tomšičeva 4, Kranj.

 

Prijavnina:    Prijavnina znaša 22.- €  na tekmovalca, ki bodo nastopili samo v veleslalomu,  12.- € za tekmovalce, ki tekmujejo samo v smučarskih tekih ter 25.- € za tekmovalce, ki bodo tekmovali v veleslalomu in tekih.

Prijavnino obvezno nakažite na TR: 6100 0000 6469 083 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, Podružnica Kranj, Koroška cesta 19.

Gotovinskih vplačil pred startom ne bomo sprejemali.

V prijavnini je vključeno: organizacija tekmovanja, smučarska vozovnica,  topli obrok in čaj.

 

Razglasitev rezultatov:  bo približno 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj

                                         smučarskega teka.

 

Priznanja:      Prvi trije posamezniki v vsaki kategoriji bodo dobili medalje. Prve tri ekipe v veleslalomu in tekih  prejmejo pokale.

                        Skupni zmagovalec - ekipa  ženske in moški, prejme prehodni pokal PZDU

                       Gorenjske.

 

Informacije:  Anton Bradač, tel. 031 511 007 in Marjan Mihelčič, tel. 031 283 289

           

Vabimo vse upokojence/ke, ljubitelje zimskih športov, da se prireditve udeležite v čim večjem številu, posebej vabljeni so pa tudi navijači.

 

 

 

Predsednik komisije:                                                                                          Predsednica:

 

Marjan Mihelčič                                                                                                Mija Pavlin

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokrajinska zveza društev upokojencev

                                                            Savska  cesta 34

4000 KRANJ


KOMISIJA za šport, rekreacijo in gibalno kulturo                    Kranj, dne 16.1.2019Seznam organizatorjev PŠI 2019, predvideni datumi izvedbe in določitev delegatov PZDU Gorenjske:


    panoga:                organizator:                   datum:                          delegat:      

 1 . Veleslalom, teki:    DU Kranj,                        26.2.2019                  Kučina V.  

 2.  Pikado:                 DU  Rateče-Planica,            v  aprilu                  M. Savandič in
                                                                                                       F. Pretnar                   
 3 . Streljanje:            DU Škofja Loka,               11.4.2019                   Jože Romšak                   
 4.  Šah:                    DU Škofja Loka,               26.3.2019                   Filip Železnik                  
 5.  Kegljanje:            DU Tržič,           21.in 22.5.ali 28. in 29.5.2019    Marjan Mihelčič                 
 6.  Kegljanje s kroglico  na vrvici:
                                DU  Dovje-Mojstrana,      5.6. ali 22.5.2019         Miro Savandić                    
  7.  Balinanje:           DU Jesenice,                    14. in 15.5.2019         Marjan Mihelčič                   
  8.  Prstomet:           DU  Podnart,                    11.6. ali 18.6.2019      Franci Pretnar                    
  9.  Namizni tenis:     DU Šenčur,                      16.4.2019                  Ivan Hafner                       
 10. Tenis:                 DU Kamnik,                     4.6.2019                    Vojko Kučina                  
 11. Plavanje              DU Radovljica,                28. avgust 2019          Miha Prosen                  
 12. Kolesarjenje:        DU Kranj,                  31.5. ali 7.6.2019            Marjan Roblek                      
 13. Pohodništvo:        DU Motnik-Špitalič,           23.5.2019                 Filip  Železnik                   
 

Organizatorji PŠI naj obvezno pred nastopom tekmovalcev kontrolirajo članstvo in plačilo članarine posameznika za tekoče leto (glej 6. in 12. člen Pravilnika PZDU Gorenjske, za šport.

Organizator mora obvezno poslati razpis na PZDU, ki ga objavi na svoji spletni strani PZDU Gorenjske.

Organizator PŠI mora rezultate obvezno poslati na zahtevanem obrazcu tudi na PZDU Gorenjske in istočasno objaviti na svoji spletni strani in jih posreduje v skupnem poročilu na PZDU.

Po možnosti še kakšno slikovno gradivo tekmovanja (za spletno stran PZDU).

 

 

                                                                             Predsednik komisije

                                                                                  Franci Pretnar l.r.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate :

PRAVILA ZA ŠPORT IN REKREACIJO PZDU GORENJSKE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 SIMBIOZA GIBA 2018

Na lokacijah po vsej Sloveniji poteka med 15. in 22. oktobrom vseslovenski projekt na področju gibanja, rekreacije, športa in telesne kulture.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKRAJINSKO PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V PLAVANJU ZA LETO 2018

 

24. avgusta 2018 je potekalo prvenstvo PZDU v plavanju v organizaciji DU Kamnik. Sodelovalo je 8 ženskih in 8 moških ekip gorenjskih društev upokojencev.

Pri ženski ekipi je prvo mesto osvojilo DU Kamnik, druga je bila ekipa DU Tržič, tretja pa ekipa DU Škofja Loka.

Pri moški ekipi je prvo mesto pripadlo DU Kamnik, drugo mesto DU Škofja Loka, tretje mesto pa DU Radovljica.

Prehodni pokal je osvojilo DU Kamnik, drugo mesto DU Škofja Loka in tretje mesto DU Tržič.

 


Rezultate po posameznih kategorijah si lahko ogledate na spodnji povezavi

BILTEN PŠI V PLAVANJU

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokrajinske športne igre PZDU Gorenjske v prstometu 2018.

 

DU Šenčur je v sodelovanju s Komisijo za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske organiziralo pokrajinske športne igre v prstometu 2018. Tekmovanja, ki je bilo v Šenčurju 14. junija, se je udeležilo 16 gorenjskih društev. V moški konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa Javornik Koroška Bela, drugo DU Šenčur, tretje pa DU Kranj. Pri ženskah so zmagale Šenčurjanke, na drugem mestu so bile Kranjčanke, na tretjem pa članice DU Škofja Loka. Prehodni pokal je osvojilo DU Šenčur. Uvodoma so udeležence pozdravili predsednik DU Šenčur Ciril Sitar, šenčurski župan Ciril Kozjek in predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske Franci Pretnar, pokal pa je zmagovalcem podelil Ivan Hafner, uradni delegat PZDU Gorenjske.

 

Besedilo: Slavica Bučan

Fotografije: Franci Erzin

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR

Gasilska cesta 4

4208 ŠENČUR

                                                                                                                                                                                                  Šenčur, 8.5.2018

 

RAZPIS

PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V PRSTOMETU

za ženske in moške ekipe

 

 

ORGANIZATOR:  Društvo upokojencev Šenčur

 

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 14. junij 2018 od 8,30 ure dalje na igrišču športnega parka ŠD Šenčur,  košarkarsko igrišče (12 igralnih polj). V primeru slabega vremena bo tekmovanje v torek, 26.6.2018.

 

PROPOZICIJE:

 • tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS, ZDUS in PZDU (pravila PZS si lahko pogledate na http://www.prstomet.si);
 • tekmuje se posebej v ženski in moški kategoriji (moška ekipa je lahko mešana);
 • ekipo sestavljajo trije tekmovalci + rezerva,oziroma dve tekmovalki + rezerva (rezerva lahko vstopi le na začetku posameznega dvoboja);
 • vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v vsaki kategoriji;
 • za ekipni rezultat se šteje najboljša moška in ženska ekipa posameznega društva.

 

 

Sistem tekmovanja MOŠKI:

 • vnaprej postavljeno tabelo sistema tekmovanja 16 ekip
 • lanskoletne prve štiri   ekipe so nosilke (1. mesto poz. 1, 2 .mesto poz. 16, 3 .mesto poz 9,     4. mesto poz. 8)
 • ostale ekipe se žrebajo
 • nad 16 prijavljenih ekip igrajo kvalifikacije za vstop med 16 ekip
 • 8 zmagovalnih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 8
 • 8 poraženih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 9 do 16
 • v vsakem dvoboju ekip  se igra štiri tekme: tri igre posameznikov po predhodni prijavi in ena v paru po naknadni prijavi (torej je rezultat lahko 4:0, 3:1, 2:2), v slučaju neodločenega rezultata se upoštevajo dosežene točke ploščkov.

 

Sistem tekmovanja ŽENSKE:

 

 • vnaprej postavljeno tabelo sistema tekmovanja 8 ekip
 • lanskoletne prve štiri ekipe so nosilke (1. mesto poz 1, 2. mesto  poz. 8, 3. mesto poz. 5, 4. mesto poz. 4)
 • ostale ekipe se žrebajo
 • nad 8 prijavljenih ekip igrajo kvalifikacije za med 8
 • 4 zmagovalne ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 4
 • 4 poražene ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 5 do 8
 • v vsakem dvoboju ekip se igra tri tekme: dve igre posameznic po prijavi in ena v paru po naknadni prijavi  (torej je rezultat lahko 3:0,  2:1, ) .

 

 

 

PRIZNANJA:

Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal. Igralci prvih treh ekip prejmejo medalje. Najboljša ekipa v seštevku (moška + ženska ekipa)  prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

 

PRIJAVE  in  INFORMACIJE:

Prijave na priloženi prijavnici pošljite na e-naslov: dusencur@t-2.net ali  po pošti na naslov: DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR , Gasilska cesta 4, 4208 ŠENČUR do četrtka, 7. junija 2018, kasnejših prijav ne bomo upoštevali;

Prijavnino 13 € na tekmovalca  vplačate na TRR: Društvo upokojencev Šenčur, Gasilska cesta 4, Šenčur št.: SI56 070000000110282, namen plačila: prijavnina prstomet 2018;  koda namena OTHR; referenca: 00 2018 (s seboj prinesite kopijo potrdila);

Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmovanjem preveriti podatke nastopajočih, zato mora vodja ekipe ob prijavi predložiti članske izkaznice nastopajočih, ki morajo biti potrjene o plačani članarini za leto 2018;

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na  tel.: 041 386 906 (Anica Brezar)

 

PREDVIDENI URNIK TEKMOVANJA:

 

do 8,30

Prihod ekip, potrditev prijav

ob 8,30

Žrebanje skupin in otvoritev tekmovanja

do 9,00

Ogrevanje nastopajočih (ker so uradni igralni

ploščki znamke GITES, bo možna izposoja ali nabava po ceni 15 €)

ob 9,00

Pričetek tekmovanja po skupinah

cca 12,00

Konec predtekmovanja po skupinah in odmor za okrepčilo

cca 13,00

Pričetek tekmovanja  za prvo in drugo mesto

 ter igra za tretje mesto

Takoj po končanem tekmovanju

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj

 

 Prijavnica

 

Predsednik DU Šenčur                                                         Vodja tekmovanja:

Ciril Sitar                                                                               Anica Brezar

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

       TEKMOVANJE V PIKADU V ŽIROVNICI

Na podlagi razpisa PZDU Gorenjske je bilo za tekmovanje v pikadu izbrano DU Žirovnica, ki je prvenstvo organiziralo 13. aprila 2018 v prostorih TVD Partizan v Žirovnici. Prijavilo se je 14 društev, 13 moških in 13 ženskih ekip oziroma od posameznikov 60 žensk in 61 moških.

Tekmovanje je potekalo po tekmovalnih pravilih PŠI 6 ur. Začeli so lanskoletni moški zmagovalci DU Komenda, nato ženske zmagovalke DU Naklo, nadaljevale pa ekipe po izžrebanem vrstnem redu.

Po končanem tekmovanju je vodja tekmovanja in obenem predsednik PZDU Zdravko Malnar ob prisotnosti predsednika komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Francija Pretnarja, sodnika Vinka Šumija in delegata PZDU Mirka Savandića podelil pokale in medalje.

Prehodni pokal za moško in žensko ekipo skupaj je osvojilo DU Kamnik.

Pokale – ekipa moški pa:

-          za 1. mesto DU Javornik-Koroška Bela

-          za 2. mesto DU Komenda

-          za 3. mesto DU Lesce

Pokale – ekipa ženske:

-          za 1. mesto DU Kamnik

-          za 2. mesto DU Lesce

-          za 3. mesto DU Rateče Planica

Medalje pri posameznikih pa so osvojili:

Moški

-          za 1. mesto Podgornik Niko DU Lesce

-          za 2. mesto Hadaš Karel DU Tržič

-          za 3. mesto Veber Marjan DU Javornik Koroška Bela

Ženske

-          za 1. mesto Vrhovnik Mimi DU Kamnik

-          za 2. mesto Kržič Anica DU Žirovnica

-          za 3. mesto Pirc Gordana DU Lesce

Vsi rezultati so dostopni na spodnji povezavi:

                                         rezultati pikado

Vodja tekmovanja: Zdravko Malnar

Fotografija: Ferdo Kikelj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   DRUŠTVO UPOKOJENCEV  DOVJE – MOJSTRANA

                 Alojza Rabiča 18  4281 MOJSTRANA

 

Na podlagi sklepa komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske

 

                R A Z P I S U J E M O

 

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2018 V

       KEGLJANJU S KROGLJO NA VRVICI

 ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIK

 

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Dovje – Mojstrana

 

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: sreda 16.maja 2018 v Mlačci  -„ZELENI GAJ“ od 9 ure dalje

 

Tekmuje se po pravilniku PZDU in ZDUSA

-      tekmuje se ekipno in posamezno;

-      ekipa šteje pet članov  lahko tudi samo štiri ;

-      za ekipni rezultat upoštevajo štirje boljši rezultati po obeh krogih;

-      v moški ekipi lahko nastopi tudi ena ženska, ki se med posamezniki šteje v moški kategoriji;

-      meče se pet metov na polno in pet metov na čiščenje v prvem in nato isto  v drugem krogu, pri čemer ima tekmovalec možnost enega poskusnega meta v vsakem krogu;

-      prva nastopi ekipa, ki je na lanskih PŠI osvojila prvo mesto, vrstni red ostalih se žreba;

-      žrebanje bo 15.maja.2018 ob 16 uri v prostorih kluba

DU Dovje  - Mojstrana Alojza Rabiča 18

-      v primeru, enakega skupnega rezultata, tako pri prvih treh ekipah ,kot pri prvih treh posameznikih, se za razvrstitev upošteva boljši rezultat čiščenja in če je rezultat  še vedno neodločen, odloča manjše število zgrešenih (praznih ) metov;

-      v primeru, da je rezultat še vedno neodločen vodja ekipe določi enega posameznika ,ki odigra še pet metov na polno in pet metov na čiščenje, pri posameznikih pa izenačena tekmovalca po istem pravilu odločita kdo je boljši;

-      prihod ekip ob 8.30uri,sledi prijava ekip, uradna otvoritev tekmovanja in nato ob 9.00uri pričetek tekmovanja;

-      vodja ekip morajo za svoje tekmovalce priložiti izkaznice DU s plačano članarino za tekoče leto, na morebitno zahtevo organizatorja, delegata ali kateri od ekip pa tudi kakšen  identifikacijski dokument (osebno izkaznico, vozniško…) vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost;

-      pisne prijave pošljite na e- naslov: du.dovjemojstrana@gmail.com  najkasneje do 7.maja 2018;

-      za dodatne informacije vam je na voljo tudi tel. Številka vodje sekcije : Marjetka Šetina 031 506 840;

-      prijavnina znaša 12€ na tekmovalca in jo morate obvezno nakazati do 10. maja 2017 na  TR 07000- 0000811- 980 GB KRANJ, kar dokažete s fotokopijo nakazila;

-      razglasitev rezultatov in podelitev  medalj  ter pokalov bo pol ure po zaključku tekmovanja, celotne rezultate pa boste prejeli po e- pošti;

-      dostop do tekmovališča: cesta ki pelje v Radovno.

 

                                  Prijava na tekmovanje z kroglo na vrvici

 

Predsednica komisije za šport                  Predsednik DU Dovje-Mojstrana

Marjetka Šetina                                         Izidor Podgornik

                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

R  A  Z  P  I  S

 

POKRAJINSKEGA TEKMOVANJA UPOKOJENCEV GORENJSKE

V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI

 

Organizator: Društvo upokojencev Škofja Loka

Tehnična izvedba  SD Škofja Loka, SD Kopačevina

 

Čas in kraj tekmovanja: v torek, 8. maja 2018

 

moški: na strelišču SD Škofja Loka, Partizanska 1, Škofja Loka, ob 9.00 uri.

ženske: na strelišču SD Kopačevina v Osnovni šoli Cvetka Golarja, Frankovo nas. 51, Škofja Loka, ob 9.00 uri.

 

Propozicije:

-      Ekipo sestavljajo 4 tekmovalke oz. tekmovalci, s tem, da se v rezultat ekipe upoštevajo trije najboljši rezultati.

-      Tekmuje se s serijsko zračno puško, 20 strelov za oceno, v času 40 minut.

-      Tekmovanje poteka po pravilniku ZDUS, PZDU Gorenjske in SZS

-      Tekmujejo lahko članice in člani s potrjeno člansko izkaznico, plačano članarino za 2018 in fotokopijo plačila štartnine.

 

Priznanja:

-      Prvi trije tekmovalci in tekmovalke posamezno prejmejo medalje.

-      Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale in medalje.

-      Najboljša ekipa v seštevku moške in ženske ekipe, v seštevku doseženih krogov prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske. Le ta ostane v trajni lasti ekipe, ki ga je osvojila trikrat zaporedoma ali petkrat v presledkih.  

 

ČAS PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Poimenske prijave pošljite do 25.4.2018 na E-naslov:   ivankaprezelj@gmail.com.

  V prijavi napišite tudi elektronski naslov in telefon vaše kontaktne osebe. Razpored tekmovanja boste prejeli pravočasno.

Startnina znaša  14 EUR  na tekmovalca in se poravna obvezno na TR  Gorenjska banka enota Škofja Loka 07000-0001134214.

 

Dodatne informacije dobite na telefon Janko Demšar  041 719 049 (za moške), oz. 041 541 705 - Pavle Jereb (za ženske).

 

Podelitev pokalov in medalj ter pogostitev bo po zaključku tekmovanja v društvenih prostorih.

 

Vabljeni in lep pozdrav!

 

Predsednik Komisije za šport in rekreacijo:                        Predsednik DU Škofja Loka

Ivan Hafner                                                                                       Miro Duić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRVENSTVO PZDU V ŠAHU

 

Društvo upokojencev Jesenice je v sredo 21. marca 2018 organiziralo pokrajinsko prvenstvo PZDU v šahu. Tekmovanje je potekalo v Kolpernu na Stari Savi. Sodelovalo je 42 tekmovalcev iz desetih občin. Tekmovali so posamezno in ekipno.

 

Prva 3 mesta so zasedli:

1. Marjan Karnar - Domžale

2. Jože Skok - Domžale

3. Boris Skok - Komenda

EKIPNO:

1. Domžale

2. Moravče

3. Kamnik

Vse rezultate posameznikov si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Rezultati sah:

Fotografija in besedilo: Mirko Savandić


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R  A  Z  P  I  S

 

PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V NAMIZNEM TENISU

 

 

<

© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.