NOVI PREDSEDNIK PZDU

PZDU Gorenjske od sredine junija vodi Robert Plavčak Na Zboru članov PZDU Gorenjske, ki je bil sredi junija na Slovenskem Javorniku, so za novega predsednika izvolili Roberta Plavčaka.

Kot je poudaril stari predsednik Zdravko Malnar, so še vedno največja pokrajinska zveza tako po površini kot tudi po številu članov, ki jih je skoraj 27.500, vključeni pa so v 49 društev. Tudi po vsebinski in finančni strani so v zelo dobri kondiciji, saj so lani uresničili vse, kar so si s programom dela zadali, razen pokrajinskih športnih iger v veleslalomu in teka na smučeh, ki so odpadle zaradi pomanjkanja snega. »V okviru kulture in tehnične kulture smo v sodelovanju z DU Tržič uspešno izvedli revijo pevskih zborov, skupaj z DU Lesce literarni večer in v sodelovanju z DU Kokrica razstavo ročnih del,« je dejal Malnar in nadaljeval: »Izvedli smo, kar nas še posebej veseli, vse izlete in letovanja – očitno se nam je obrestovalo, ko smo predsedniki DU iz Gorenjske pokrajine pred nekaj leti obiskali hotel Delfin, ki so nam ga prijazno predstavili in razkazali. Od takrat beležimo kar precejšnjo rast organiziranega obiska tega našega hotela. Seveda je tu ključno vlogo odigrala Komisija za turizem.«

V svojem poročilu je Malnar izpostavil še delo Socialne komisije, ki stalno spremlja predvsem stanje na področju dolgotrajne oskrbe. Prepričan je, da bo omenjena komisija tudi na področju sociale in humanitarnih zadev lahko marsikaj postorila. Kadarkoli je možno in potrebno pa sodelujejo tudi s projektom Starejši za starejše, v katerem deluje kar 25 gorenjskih društev. Sicer pa so se udeležili tudi Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki so bili maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v organizaciji ZDUS in s katerimi, je prepričan, je treba nadaljevati. Seveda pa to ni edino sodelovanje z Zvezo. Uspešno so organizirali tudi srečanje društev upokojencev Gorenjske, ki se ga je udeležilo več kot dva tisoč upokojenk in upokojencev. Pri tem je posebej pohvalil DU Kamnik in Terme Snovik, s katerimi so stopili skupaj in zgledno organizirali največji dogodek v okviru PZDUG. Konec leta so pripravili še tradicionalni dan PZDUG, na katerem so kot običajno, podelili priznanja, ki so jih predlagali Pokrajina in na osnovi razpisa tudi posamezna društva.

»Z delom je v lanskem letu prenehala dolgoletna tajnica Nežka Zupan, ki jo je zelo uspešno nadomestila Vera Polajnar in vesel sem, da delo poteka tako kot prej,« je še povedal Malnar, ki se je letos zaradi osebnih razlogov odločil, da bo še pred koncem mandata zapustil položaj predsednika. Bo pa še naprej na različnih področjih deloval v dobro starejših.

Novi predsednik PZDU Robert Plavčak, univerzitetni dipl. pravnik iz Gozda Martuljka, sicer pa član DU Kranjska Gora, je upokojen šele malo več kot dobro leto. Zelo dobro mu je poznana društvena dejavnost, saj je prostovoljec, športnik, predvsem pa gasilec – že skoraj 17 let je predsednik PGD v Gozdu Martuljku, 12 le vodi Občinsko gasilsko zvezo v Kranjski Gori, pred dvema letoma pa je prevzel še en izziv, in sicer je predsednik ŠD Kranjska Gora.

Na vprašanje, kako nadaljevati delo PZDUG, ali bo uvedel kakšne UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH spremembe in kakšna je njegova vizija te organizacije, odgovarja: »Najprej bi se zahvalil dosedanjemu predsedniku in vsem njegovim sodelavcem za njihovo dosedanje delo. Kolikor se mi je uspelo do zdaj seznaniti, kaže na to, da so bili zelo uspešni. In prav je tako, treba je delovati v korist članov. Glede na to, da imamo zaradi znanih razlogov okrnjen program dela, predvidevam, da imajo naši člani več časa in več berejo, zato se bomo predvsem potrudili, da jih bomo obveščali o tem, kaj in kako v tem času početi. Če bo stanje boljše, bodo naši programi zaživeli, če ne, se bomo vsemu temu prilagodili. Tisto, kar jaz pričakujem in si bom tudi prizadeval, je, da se bom zavzemal za še boljše sodelovanje med ZDUS-om in našimi člani. Nekaj teh programov, ki smo jih začasno zamrznili, upam, da nam bo jeseni uspelo nadaljevati z njimi, kar pa članstvo zadeva, se mi pa zdi, da si želijo stikov, srečanj, saj biti osamljen doma za nikogar ni prav nič prijetno. V tem letu je tudi nekaj društev, ki praznujejo okroglo obletnico. Upam, da nam bo uspelo v zvezi s tem narediti tisto, kar je potrebno. Če to ne bo mogoče, bomo te zadeve seveda prestavili. Vsekakor pa si želim in upam, da bomo delovali v korist svojih članov. Sicer pa se delo v PZDUG za zdaj ne bo spremenilo, saj je dobro organizirano, ljudje pa so odzivni.

Prejšnji predsednik je vpeljal nekatere načine delovanja, ki so primerni – predvsem se je treba veliko pogovarjati, spraševati in se dogovarjati. Na tem bom nadaljeval njegovo delo,« je za konec še poudaril Plavčak. Glede na njegove izkušnje in prizadevanja verjamemo, da uspešno.

Slavica Bučan, foto Ferdo KikeljNazaj