Kultura in tehnična kultura

 

Razpisi za soorganizacijo in gostiteljstvo kulturnih dogodkov PZDU Gorenjske 2022

 

 1. »GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«, revija pevskih zborov PZDU Gorenjske

April 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano, ki sprejme od 400 do 500 pevcev in poslušalcev,
 • stopničasti oder (praktikabli) za nastop zborov,
 • garderobne prostore za nastopajoče (zelo primerne so šolske učilnice v neposredni bližini prireditve),
 • ozvočenje z več mikrofoni,
 • parkirne prostore za vsaj 5 avtobusov (za nastopajoče) in osebne avtomobile (v bližini prireditve)
 • redarsko službo (gasilci …),
 • prostor za pogostitev nastopajočih, lahko je tudi stoječi bife v preddverju prireditvenih prostorov. 

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, garderob, ozvočenja ...

 1. SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN GORENJSKE

Maj 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano za nastopajoče pare in gledalce,
 • garderobne prostore za nastopajoče,
 • ozvočenje,
 • parkirišča za nastopajoče,
 • prostor za pogostitev.

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, ozvočenja ...

 1. LITERARNO SREČANJE PZDU GORENJSKE

September 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

            - manjšo dvorano z vsaj 60 sedeži,

            - ozvočenje in 2 mikrofona,

            - parkirni prostor v bližini prizorišča,

            - prostor za pogostitev nastopajočih.

 V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, ozvočenja ...

 1. RAZSTAVA ROČNIH DEL PZDU GORENJSKE

Oktober 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano v pritličju (vsaj 400 m2), opremljeno z več mizami in panoji,
 • parkirne prostore v bližini dvorane,
 • ustrezen dostop v dvorano za dostavo razstavnih eksponatov.

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema razstavnih prostorov.

 

Prijave je treba poslati najkasneje do 16. JANUARJA 2022 na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com.

Za podrobnejše informacije  lahko pokličete tel. številko 041 281 956 (Dragica).

 

Predsednica Komisije za kulturo in tehnično kulturo:                             Predsednik PZDU Gorenjske: 

Dragica Vesković                                                                                                 Robert Plavčak