Kultura in tehnična kultura

Natečaj za fotografije  GRADOVI V SLOVENIJI

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje fotografski natečaj s katerim odpiramo prostor ustvarjalnosti za vse upokojence – ljubitelje fotografije.

 1. Pogoji za sodelovanje

Pravico do sodelovanja imajo vsi upokojenci, člani  DU, ki so vključena v ZDUS.

 1. Prijava na natečaj, označevanje fotografij in pošiljanje

Za natečaj ni prijavnine. Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo avtorske, digitalne fotografije s sklicem na temo «Gradovi v Sloveniji« po elektronski pošti na naslov: nevenka.vidmar@gmail.com

Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi (3) fotografijami ( barvnimi ali črno belimi). Fotografije morajo biti v JPEG formatu v velikosti do največ  2 MB. Razmerje stranic naj bo 4:3 ali 3:2.

 Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. Naslovi fotografij naj bodo kratki( Primer oddaje treh fotografij: Janez Novak 1 Bled, Janez Novak 2 Škofja loka, Janez Novak 3 Ljubljana )

Lice fotografije mora biti brez podatkov.

Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, v katero DU ste včlanjeni, telefon in elektronski naslov.  Prejete fotografije organizator hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije.

 1. Teme fotografij

Slovenija ima kar nekaj gradov, graščin, dvorcev, ki so nam v ponos. Veliko objektov žal propada in tone v pozabo. Upamo, da boste ovekovečili tudi manj znane objekte in nam razširili vedenje o teh kulturnih spomenikih. V »lovu« na dobre posnetke vam želimo veliko uspehov. Veselimo se vaših fotografij.

 1. Avtorske pravice

S prijavo avtor zagotavlja, da so fotografije avtorske in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti tehnične kulture v ZDUS, kar  vključuje tudi objavo v medijih ZDUS, ( reviji ZDUS Plus, Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS, na Facebook ZDUS z ustrezno navedbo avtorja ).

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtor fotografije je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije  ZDUS. Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.

 Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS tajnistvo@zdus-zveza.si. Organizator bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

 1. Izbor fotografij za razstavo, objavo in obveščanje avtorjev

Prejete fotografije, ki bodo prispele  do 18.2. 2024, bo pregledala ocenjevalna komisija v sestavi:  predsednica Nevenka Vidmar, člana Franc Jurman , Lojzka Furlan. Komisija bo odločila katere in koliko fotografij bo razstavljenih in avtorji bodo o tem obveščeni do 23.2. 2024.

Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije:

-      upoštevanje pogojev za sodelovanje,

-      vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano temo,

-      estetska vrednost in tehnična dovršenost,

-      inovativnost pristopa.

V primeru izbora večjega števila fotografij bo organizator prilagodil trajanje razstave tako, da bodo razstavljene vse fotografije.

Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.

 1. Razstava fotografij natečaja

Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih fotografij v prostorih ZDUS, Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 11.3. 2024 do 29.7. 2024.

Vse izbrane fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani ZDUS.

Nekatere izbrane fotografije bodo po izboru Ocenjevalne komisije razstavljene po zaključku razstave v ZDUS tudi v prostorih Ministrstva za obrambo Ljubljana.

 1. Informacije

Podrobne informacije o natečaju vam lahko posreduje:

     Nevenka Vidmar : nevenka.vidmar@gmail.com  mobi: 041495459 

predsednica KTK ZDUS

    Zdenka Bevc Škof                                                                                          predsednica komisije

                                                                                                                            Nevenka Vidmar

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpisi za soorganizacijo in gostiteljstvo kulturnih dogodkov PZDU Gorenjske 2022

 

 1. »GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«, revija pevskih zborov PZDU Gorenjske

April 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano, ki sprejme od 400 do 500 pevcev in poslušalcev,
 • stopničasti oder (praktikabli) za nastop zborov,
 • garderobne prostore za nastopajoče (zelo primerne so šolske učilnice v neposredni bližini prireditve),
 • ozvočenje z več mikrofoni,
 • parkirne prostore za vsaj 5 avtobusov (za nastopajoče) in osebne avtomobile (v bližini prireditve)
 • redarsko službo (gasilci …),
 • prostor za pogostitev nastopajočih, lahko je tudi stoječi bife v preddverju prireditvenih prostorov. 

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, garderob, ozvočenja ...

 1. SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN GORENJSKE

Maj 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano za nastopajoče pare in gledalce,
 • garderobne prostore za nastopajoče,
 • ozvočenje,
 • parkirišča za nastopajoče,
 • prostor za pogostitev.

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, ozvočenja ...

 1. LITERARNO SREČANJE PZDU GORENJSKE

September 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

            - manjšo dvorano z vsaj 60 sedeži,

            - ozvočenje in 2 mikrofona,

            - parkirni prostor v bližini prizorišča,

            - prostor za pogostitev nastopajočih.

 V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema dvorane, ozvočenja ...

 1. RAZSTAVA ROČNIH DEL PZDU GORENJSKE

Oktober 2022

Gostitelji morajo zagotoviti:

 • dvorano v pritličju (vsaj 400 m2), opremljeno z več mizami in panoji,
 • parkirne prostore v bližini dvorane,
 • ustrezen dostop v dvorano za dostavo razstavnih eksponatov.

 

V prijavi je treba navesti predvidene stroške najema razstavnih prostorov.

 

Prijave je treba poslati najkasneje do 16. JANUARJA 2022 na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com.

Za podrobnejše informacije  lahko pokličete tel. številko 041 281 956 (Dragica).

 

Predsednica Komisije za kulturo in tehnično kulturo:                             Predsednik PZDU Gorenjske: 

Dragica Vesković                                                                                                 Robert Plavčak