Usposabljanje prostovoljcev

Uvodno in redno usposabljanje prostovoljcev je obvezno in ga vsako leto sprejme in objavi PS. Usposabljanje prostovoljcev izvajajo strokovnjaki iz področij, ki so v pomoč prostovoljcem ob obiskih starejših občanov. Za društvene koordinatorje in vnašalce podatkov  v računalniški program BOPRO pa A-sof vsako leto pripravi prikaz uporabe programa in skrb za varnost vnesenih podatkov.  

Priznanja PZDU Gorenjske za prostovoljke in prostovoljce v programu starejši za starejše

Prizadevno delo društvenih prostovoljcev je izredno dragoceno in je mnogokrat tudi v veliko pomoč starejšim, zato so v okviru pokrajinske zveze predvidena pisna priznanja za večletno prizadevno delo. Predloge za priznanja vsako leto pripravijo društveni koordinatorji, ki najbolje poznajo večletno delo prostovoljca. V dosedanji praksi se pri pripravi predlogov za priznanje upošteva najmanj 5 letno ali več leno uspešno delo.