Novice programa iz DU

ČESTITKA ZA NAJUSPEŠNEJŠO POKRAJINO

Takratna predsednica ZDUS in soavtorica programa dr. Mateja Kožuh Novak je na seji UO PZDU Gorenjske izrekla javno priznanje vsem društvom, koordinatorjem in prostovoljcem Gorenjske, ki smo v letu 2012 v projektu "Starejši za starejše" dosegli najboljše rezultate. Prostovoljci Gorenjske smo z zadovoljstvom sprejeli javno priznanje predsednice, da smo "Najboljša Pokrajina", kar je velika spodbuda za vse sodelavce.

MNENJA UPORABNIKOV, TO JE STAREJŠIH OSEB, KI JIH OBISKUJEMO:

Prostovoljno delo društvenih prostovoljcev je v mnogih okoljih dobro sprejeto. Razvijajo se dobri odnosi, krepi zaupanje v medsebojno pomoč in zadovoljstvo starejših, ki so jih naši prostovoljci ponovno povezali z okoljem. Tudi prostovoljci so zadovoljni. Vedno bolj so prepoznavni, njihovo delo je dobrodošlo in cenjeno, marsikje pa so prostovoljci tudi edina pomoč osamljenim osebam. Nekateri uporabniki pravijo, da si želijo predvsem to, da bi jih društveni prostovoljci tudi v prihodnje obiskovali tako vestno, kot do sedaj. To je največje priznanje našim prostovoljcem in projektu, ki je vedno bolj cenjen tudi pri županih v nekaterih občinah. Te ugotovitve potrjujejo in utrjujejo projekt oz. Program za boljšo kvaliteto življenja starejših, zato ga moramo ponuditi vsem, ki ga potrebujejo.

                                                                                     Edvard Kavčič, koordinator za Gorenjsko