Novice programa iz DU

DU BEGUNJE

16.september 2022 srečanje prostovoljk v organizaciji DU Begunje. 
Srečanja so se udeležili prostovoljci Radovljica ,Lesce, Kamna Gorica-Lancovo, Žirovnica in Begunje. Vabljeni so bili tudi predsedniki društev.
Kljub slabemu vremenu nam je vodič Sašo Gašperin na izjemen način predstavil zgodovino Begunj.
 
 
 
Breda Iskra

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU ŠENČUR

Srečanje prostovoljcev programa SzS iz DU Šenčur in Cerkelj

Zaradi slabih zdravstvenih razmer skupnega srečanja prostovoljcev društev upokojencev PZDU Gorenjske v letošnjem letu ni bilo mogoče organizirati. Srečanje je bilo potrebno razdeliti na več skupin. Tako so se v začetku oktobra srečali v Cerkljah prostovoljci iz DU Šenčur in DU Cerkelj, ki so si izmenjali izkušnje dela na terenu ter ugotavljali in predlagali nove zasnove dela.

Srečanja se zaradi zadržkov  ni udeležil  koordinator za Gorenjsko Edvard Kavčič, je pa poslal prijazno pismo v katerem se zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki delajo v programu »Starejši za starejše«.

Prisotne pa sta pozdravila koordinatorica programa iz DU Cerkelj Lojzka Škerjanec in predsednik društva upokojencev Šenčur Ciril Sitar. Oba sta se zahvalila za dosedanje izvrševanje dejavnosti programa in jim zaželela še naprej veliko zdravja in uspehov.

Ob zaključku uradnega dela srečanja sta za dobro voljo s skeči poskrbeli Anica in Francka iz DU Cerklje.

                                                                                                                                             

Besedilo: Branka Kuhar, fotografija: Franci Erzin

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU MOTNIK-ŠPITALIČ

DAN ZA SPREMEMBE – PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Starejši vedo, kaj pomeni, če imaš nekoga, ki jim daje podporo in pomoč tudi v časih, ki nam niso najbolj naklonjeni.

Prostovoljke DU Motnik – Špitalič smo se odločile za sodelovanje v programu »DAN ZA SPREMEMBE – PREMAGAJMO OSAMLJENOST«.

Sodelujoče smo se za sodelovanje pripravile same. Akcija je bila izvedena zunaj, na terenu in je bilo varno v skladu s priporočili NIJZ-a.

Glavni namen je bil pomen gibanja, ki je v času epidemije še kako pomembno in oživljanje socialnega stika.

Na dan za spremembe smo  na športnem igrišču pričele z vajami » 1000 gibov «, potem pa smo se v skupinah odpravile na cca 10 km pohod po oddaljenih vaseh  našega kraja z upoštevanjem medsebojne razdalje.

Istočasno smo z manjšo pozornostjo » sadika jagode za vsakega « opravile brezkontaktni obisk pri desetih starejših osebah nad 80 let na tem območju.

S tem smo jim za kratek čas polepšale trenutke osamljenosti, ki jo čutijo prav ti, starejši, v odročnih krajih.

Akcijo smo izpeljale v dveh skupinah, po dve prostovoljki.

Zadovoljne smo, da smo klub vsem preprekam stopile skupaj ter dokazale, da znamo premagati vse ovire.

Akcija je potekala v dobrem vzdušju in ob upoštevanju navodil NIJZ-a.

       

                                                                                        KOORDINATOR DU MOTNIK-ŠPITALIČ

                                                                                                                   Marta Piskar 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTITKA ZA NAJUSPEŠNEJŠO POKRAJINO

Takratna predsednica ZDUS in soavtorica programa dr. Mateja Kožuh Novak je na seji UO PZDU Gorenjske izrekla javno priznanje vsem društvom, koordinatorjem in prostovoljcem Gorenjske, ki smo v letu 2012 v projektu "Starejši za starejše" dosegli najboljše rezultate. Prostovoljci Gorenjske smo z zadovoljstvom sprejeli javno priznanje predsednice, da smo "Najboljša Pokrajina", kar je velika spodbuda za vse sodelavce.

MNENJA UPORABNIKOV, TO JE STAREJŠIH OSEB, KI JIH OBISKUJEMO:

Prostovoljno delo društvenih prostovoljcev je v mnogih okoljih dobro sprejeto. Razvijajo se dobri odnosi, krepi zaupanje v medsebojno pomoč in zadovoljstvo starejših, ki so jih naši prostovoljci ponovno povezali z okoljem. Tudi prostovoljci so zadovoljni. Vedno bolj so prepoznavni, njihovo delo je dobrodošlo in cenjeno, marsikje pa so prostovoljci tudi edina pomoč osamljenim osebam. Nekateri uporabniki pravijo, da si želijo predvsem to, da bi jih društveni prostovoljci tudi v prihodnje obiskovali tako vestno, kot do sedaj. To je največje priznanje našim prostovoljcem in projektu, ki je vedno bolj cenjen tudi pri županih v nekaterih občinah. Te ugotovitve potrjujejo in utrjujejo projekt oz. Program za boljšo kvaliteto življenja starejših, zato ga moramo ponuditi vsem, ki ga potrebujejo.

                                                                                     Edvard Kavčič, koordinator za Gorenjsko