Kegljanje

 

Društvo upokojencev Kranj                                                              Kranj, dne 30. 8. 2021

Tomšičeva 4, 4000 Kranj

KEGLJAŠKA SEKCIJA

 

R A Z P I S

REGIJSKEGA PRVENSTVA

 DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE V KEGLJANJU

 

Društvo upokojencev Kranj in PZDUG vas vabita na regijsko prvenstvo upokojencev Gorenjske v kegljanju za ekipe in posameznike v ženski in moški konkurenci za leto 2021.

Kraj tekmovanja:                  8-stezno kegljišče KK Triglav Kranj, Sejmišče 3, (bivša tekstilna tovarna Intex).

Čas tekmovanja:                   sreda, 15. september 2021. V kolikor bo prijavljenih več ekip, bo   

                                                tekmovanje tudi 16. septembra 2021.

 Ekipe naj bodo prisotne pol ure pred svojim nastopom.

Navodila tekmovanja:        Tekmuje se ekipno in posamezno v ženski in moški konkurenci.   

                                             Pravico nastopa imajo upokojenci, člani DU Gorenjske, s           

                                             plačano članarino in potrjeno člansko izkaznico.

                                             Ekipo sestavljajo /4/ tekmovalci in rezerva. Za rezultat v

                                             posamezni kategoriji se šteje dosežek posameznika v ekipnem

                                             tekmovanju.

                                             Tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 120 lučaj mešano in po

                                             »Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije«.

                                             Obvezna športna oprema (čisti copati).

Prijave:                                Pisne prijave s poimenskim seznamom nastopajočih sprejema DU

                                            Kranj, Tomšičeva 4, 4000 Kranj, do 5. septembra 2021. Prijavo

                                             lahko pošljete tudi po e-mailu:

                                             du.kranj@gmail.com

                                            Na osnovi prijav bo izdelan urnik tekmovanja, ki ga boste prejeli

                                            po pošti do 10. septembra 2021.

Startnina:                           Za pokrivanje stroškov tekmovanja in pogostitve plača posamezno

                                            društvo za vsako svojo ekipo 65 €, oziroma 13 € na udeleženca.

                                            Startnino se nakaže na TR: 07000 0000 114 550, GB,d.d.Kranj,

                                            ali pred nastopom ekipe.

                                            Za udeležence tekmovanja bo organiziran obrok hrane v bližnji

                                            Okrepčevalnici »Matevž«.

Razglasitev rezultatov:        Razglasitev in podelitev priznanj bo pol ure po zaključku   

                                               tekmovanja na Kegljišču. Rezultati bodo pismeno poslani

                                               udeleženim društvom.

Priznanja:                Prve 3 ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokal, člani ekipe pa medalje.

                                 Prvi trije posamezniki v obeh konkurencah prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

                                 Najboljša ekipa v obeh konkurencah prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

Organizacijski odbor:            Darko Šterbenk, vodja tekmovanja,                                          

                                                 Vane Oman, glavni sodnik,

                                                 Silva Flajšman, pomočnica sodnika.

Pri vstopu bo potrebno pokazati izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT in članstva s plačano članarino v DU.

Vse dodatne informacije dobite na tel.:  070 661 103 Milica Globočnik.

Predsednik KŠRG:                                                                            Predsednik DU Kranj:

IVO VEGER                                                                                       MARJAN MIHELČIČ