Kegljanje

 

R A Z P I S

REGIJSKEGA PRVENSTVA

DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE V KEGLJANJU

Društvo upokojencev Kranj in PZDUG vas vabita na regijsko prvenstvo upokojencev Gorenjske v kegljanju za ekipe in posameznike v ženski in moški konkurenci za leto 2024.

Kraj tekmovanja:                   8-stezno kegljišče KK Triglav Kranj, Sejmišče 3

                                               (bivša tekstilna tovarna Intex).

Čas tekmovanja:                    Sreda 24.04.2024, s pričetkom ob 7.30 uri.

                                               Ekipe naj bodo prisotne pol ure pred svojim nastopom.

Navodila tekmovanja:          Tekmuje se ekipno in posamezno v ženski in moški konkurenci.

Pravico nastopa imajo upokojenci, člani DU Gorenjske, s plačano članarino in potrjeno člansko izkaznico. Kdor nima dokazila o plačani članarini, nima pravice nastopa. Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci in rezerva. Za rezultat v posamezni kategoriji se šteje dosežek posameznika v ekipnem tekmovanju.

Tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 120 lučajev mešano in po »Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije«. Obvezna je športna oprema (čisti copati).

 

Prijave:                                  Pisne prijave s poimenskim seznamom nastopajočih sprejema

DU Kranj, Tomšičeva ulica 4, 4000 Kranj do petka 14.04.2024.

Prijave pošljite na e-naslov du.kranj  gmail.com

-  2  -

Na osnovi prijav bo izdelan urnik tekmovanja za posamezne ekipe. Urnik tekmovanja bo pripravljen ob upoštevanju združevanja moške in ženske ekipe iz istega društva. Urnik tekmovanja boste prejeli po pošti do četrtka 22.04.2024.

Startnina:                   Prijavnina znaša 19 € na tekmovalca oz. 95 € za popolno ekipo ( 4 + 1 )    

                                      Startnino se nakaže na TR: 07000 0000 114 550, GB d.d. Kranj ali pred                                   nastopom ekipe.

Za udeležence tekmovanja bo organiziran obrok hrane v bližnji Okrepčevalnici »Matevž« oz. v sejni sobi na kegljišču KK Triglav Kranj.

Razglasitev rezultatov: Razglasitev in podelitev priznanj bo pol ure po zaključku tekmovanja                            na Kegljišču KK Triglav Kranj. Rezultati tekmovanja bodo pismeno

                                   Poslani udeleženim društvom.

Priznanja:                  Prve tri ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokal, igralci teh ekip pa                        medalje.

Prvi trije posamezniki v obeh konkurencah prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

Najboljša ekipa v obeh konkurencah prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

Organizacijski odbor: Darko Šterbenk, vodja tekmovanja

                                   Vane Oman, glavni sodnik

                                   Silva Flajšman, pomočnica sodnika

 

Pri vstopu je potrebno pokazati članske izkaznice o plačani članarini DU za leto 2024.

Vse dodatne informacije dobite na DU Kranj 031 335 141 in pri Sonji Gregorič 040 134 727.

Lep športni pozdrav in veliko podrtih kegljev!

Vodja Kegljaške sekcije                                                                     Predsednik DU Kranj

Milica Globočnik                                                                               Marjan Mihelčič           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI TEKMOVANJA PZDU V KEGLJANJU ZA LETO 2023

R A Z P I S  REGIJSKEGA PRVENSTVA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE V KEGLJANJU ZA LETO 2023

Društvo upokojencev Kranj in PZDUG vas vabita na regijsko prvenstvo upokojencev Gorenjske v kegljanju za ekipe in posameznike v ženski in moški konkurenci za leto 2023.

Kraj tekmovanja:                  8-stezno kegljišče KK Triglav Kranj, Sejmišče 3,

(bivša tekstilna tovarna Intex).

Čas tekmovanja:                   Sreda, 31. maj 2023, s pričetkom ob 7.30 uri

Ekipe naj bodo prisotne pol ure pred svojim nastopom.

Navodila tekmovanja:           Tekmuje se ekipno in posamezno v ženski in moški konkurenci. Pravico nastopa imajo upokojenci, člani DU Gorenjske, s plačano članarino in potrjeno člansko izkaznico. Kdor nima dokazila o plačani članarini, nima pravice nastopa.

Ekipo sestavljajo /4/ tekmovalci in rezerva. Za rezultat v posamezni kategoriji se šteje dosežek posameznika v ekipnem tekmovanju.

Tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 120 lučaj mešano in po »Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije«. Obvezna športna oprema (čisti copati).

Prijave:                                  Pisne prijave s poimenskim seznamom nastopajočih sprejema DU Kranj, Tomšičeva 4, 4000 Kranj, do petka 19. maja 2023.

Prijave pošljete na  e-naslov: milica.globocnik@gmail.com in du.kranj@gmail.com

Na osnovi prijav bo izdelan urnik tekmovanja za posamezne ekipe. Urnik tekmovanja bo pripravljen ob upoštevanju združevanja moške in ženske ekipe iz istega društva. Urnik tekmovanja boste prejeli po pošti do četrtka 25. maja  2023.

Startnina:                              Prijavnina znaša 15 EUR na tekmovalca oziroma 75 EUR za popolno ekipo (4+1).

                                               Startnino se nakaže na TR: 07000 0000 114 550, GB,d.d.Kranj,

                                               ali pred nastopom ekipe.

                                               Za udeležence tekmovanja bo organiziran obrok hrane v bližnji

                                               Okrepčevalnici »Matevž« oziroma v sejni sobi na kegljišču KK Triglav Kranj.

                                       

Razglasitev rezultatov:          Razglasitev in podelitev priznanj bo pol ure po zaključku tekmovanja na Kegljišču KK Triglav Kranj. Rezultati tekmovanja bodo pismeno poslani udeleženim društvom.

Priznanja:                             Prve 3 ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokal, igralci teh ekip pa medalje.

Prvi trije posamezniki v obeh konkurencah prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

Najboljša ekipa v obeh konkurencah prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

Organizacijski odbor:           Darko Šterbenk, vodja tekmovanja,                                          

                                               Vane Oman, glavni sodnik,

                                               Silva Flajšman, pomočnica sodnika.

Pri vstopu pokazati članske izkaznice o plačani članarini DU za leto 2023.

Vse dodatne informacije dobite pri vodji kegljaške sekcije DU Kranj, Milici Globočnik na tel.: 070 661 103.

Lep športni pozdrav in veliko podrtih kegljev!

Vodja kegljaške sekcije DU Kranj                                                    Predsednik DU Kranj:

Globočnik Milica, l.r.                                                                       Mihelčič Marjan, l.r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKMOVANJE  V KEGLJANJU 2022

V organizaciji DU Škofja Loka je 17.05. in 18.05. potekalo tekmovanje v kegljanju PZDU Gorenjske 2022. Prehodni pokal je osvojila ekipa DU Kamnik.

BILTEN - REZULTATI

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZPIS PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V KEGLJANJU za leto 2022                                                        

DU Škofja Loka, potrjena s strani KŠRGK pri PZDU Gorenjske za organizatorja prvenstva v kegljanju za leto 2022 za ekipe in posameznike v moški in ženski konkurenci,

 vabi vsa društva upokojencev  Gorenjske regije

na tekmovanje v kegljanju, ki bo: 

v torek 17. in v sredo 18. maja 2022 v Škofji Loki, vsak dan ob 9 uri

 

Tekmovanje bo potekalo na 4-steznem kegljišču v  ŠD Poden v Škofji Loki, Podlubnik 1c .

Tekmovanje bo izvedeno po Pravilniku KZS  in po Pravilih športnih iger ZDUS v disciplini 120 lučajev mešano, za ekipe in posameznike v moški in ženski konkurenci za leto 2022.

Moško in žensko ekipo sestavljajo 4 (štirje) tekmovalci in rezerva.

 Za posamično prvenstvo se štejejo rezultati posameznikov iz ekipnega tekmovanja.

Vsako društvo lahko prijavi eno žensko in eno moško ekipo.

Kdor nima dokazila o plačani članarini, nima pravice nastopa.

Pravico nastopa imajo vsi upokojenci s področja PZDU Gorenjske s poravnano članarino.

Vodje ekip predložijo pred pričetkom tekmovanja izkaznice DU  ter fotokopijo plačila prijavnine. Na tej osnovi prejmejo bone za hrano in pijačo.

Organizator vodi rezultate računalniško in na oglasni deski.

Priznanja: Najboljše tri moške in tri ženske ekipe prejmejo pokale, igralci teh ekip pa medalje. Trije najboljši posamezniki oz. posameznice prejmejo medalje za posamično prvenstvo.

Zmagovalna ekipa v seštevku podrtih kegljev moške in ženske ekipe prejme prehodni pokal   PZDU Gorenjske.

Na državno prvenstvo se uvrstita regijska prvaka v obeh konkurencah. Ob ev. odpovedi prvaka se na  prvenstvo uvrsti drugo plasirana ekipa iz naše regije.

PRIJAVE: Prijave s poimenskim spiskom ekip (4+1) pošljite na E- naslov:

     ivan.hafner@siol.net  

Prijavni rok: Končni datum prijave je 9. maj 2022, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Za kakršne koli informacije se obračajte na Ivana Hafnerja, tel. 041 971 271, oz E-naslov ivan.hafner@siol.net.  

Po pretečenem roku prijav bomo izdelali točen urnik tekmovanja za posamezne ekipe.

Urnik tekmovanja bo pripravljen na osnovi zadnjih rezultatov ob upoštevanju združevanja moške in ženske ekipe iz istega društva. Urnik boste prejeli do petka 13. maja 2022.

Prijavnina znaša 15 EUR na tekmovalca, oz 75 EUR za popolno ekipo.  Prijavnino se obvezno nakaže na TR 07000-0001134214.

Bife ŠD Poden bo odprt ( pijača in napitki) ves čas kegljanja, topli obrok in pripadajoča pijača (boni) bo na voljo v treh ali štirih delih tekom dneva za ekipe, ki so že končale s tekmovanjem, prav tako v prostoru bifeja.

Razglasitev rezultatov in podelitev odličij in prehodnega pokala bo ca. 30 min po končanem tekmovanju v bifeju kegljišča.

Bilten tekmovanja z rezultati bo poslan vsem  DU udeleženkam najkasneje v enem tednu na njihove E-naslove.

Organizacijski odbor:

Vodja tekmovanja :  Ivan Hafner

Glavni sodnik:  Miran Arhar

Ev. spore rešuje komisija zgoraj navedenih dveh  in predstavnika pritožbene ekipe. Sklep je takojšen in dokončen.

PRIJAVNICA

Vodja sekcije za kegljanje                                                  Predsednik DU Škofja Loka

Ivan Hafner                                                                         Miro Duić                                         

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V KEGLJANJU – KRANJ 2021

Prvenstvo PZDU je potekalo 15.9.2021 od 8 - 20 ure. Tekmovanja se je udeležilo 12 moških in 9 ženskih ekip. S članom DU Kranj, J. Podrenikom sva preverila potrdila vodij ekip o članih in članarini za tekoče leto. Samo tekmovanje je potekalo po protokolu KZS, za kar je poskrbel sodnik Oman Vane. Naknadno smo ugotovili, po posredovanju drugih ekip, da je v ženski  ekipi DU Naklo nastopala tekmovalka, ki ni članica DU. Zato je bila ženska ekipa DU Naklo diskvalificirana. Tekmovalec DU Kamnik se je ustno pritožil, da po novih pravilih KZS lahko nastopaš z lastnimi kroglami, kar na Tokratnem tekmovanju nismo upoštevali.

Prehodni pokal PZDU Gorenjske je osvojila ekipa DU Kamnik.

Zahvala za uspešno izvedeno tekmovanje gre vodji Kegljaške sekcije DU Kranj Milici Globočnik sodelavci in vodstvu DU Kranj.

Delegat: Ivo Veger

REZULTATI TEKMOVANJA

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Društvo upokojencev Kranj                                                              Kranj, dne 30. 8. 2021

Tomšičeva 4, 4000 Kranj

KEGLJAŠKA SEKCIJA

 

R A Z P I S

REGIJSKEGA PRVENSTVA

 DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE V KEGLJANJU

 

Društvo upokojencev Kranj in PZDUG vas vabita na regijsko prvenstvo upokojencev Gorenjske v kegljanju za ekipe in posameznike v ženski in moški konkurenci za leto 2021.

Kraj tekmovanja:                  8-stezno kegljišče KK Triglav Kranj, Sejmišče 3, (bivša tekstilna tovarna Intex).

Čas tekmovanja:                   sreda, 15. september 2021. V kolikor bo prijavljenih več ekip, bo   

                                                tekmovanje tudi 16. septembra 2021.

 Ekipe naj bodo prisotne pol ure pred svojim nastopom.

Navodila tekmovanja:        Tekmuje se ekipno in posamezno v ženski in moški konkurenci.   

                                             Pravico nastopa imajo upokojenci, člani DU Gorenjske, s           

                                             plačano članarino in potrjeno člansko izkaznico.

                                             Ekipo sestavljajo /4/ tekmovalci in rezerva. Za rezultat v

                                             posamezni kategoriji se šteje dosežek posameznika v ekipnem

                                             tekmovanju.

                                             Tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 120 lučaj mešano in po

                                             »Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije«.

                                             Obvezna športna oprema (čisti copati).

Prijave:                                Pisne prijave s poimenskim seznamom nastopajočih sprejema DU

                                            Kranj, Tomšičeva 4, 4000 Kranj, do 5. septembra 2021. Prijavo

                                             lahko pošljete tudi po e-mailu:

                                             du.kranj@gmail.com

                                            Na osnovi prijav bo izdelan urnik tekmovanja, ki ga boste prejeli

                                            po pošti do 10. septembra 2021.

Startnina:                           Za pokrivanje stroškov tekmovanja in pogostitve plača posamezno

                                            društvo za vsako svojo ekipo 65 €, oziroma 13 € na udeleženca.

                                            Startnino se nakaže na TR: 07000 0000 114 550, GB,d.d.Kranj,

                                            ali pred nastopom ekipe.

                                            Za udeležence tekmovanja bo organiziran obrok hrane v bližnji

                                            Okrepčevalnici »Matevž«.

Razglasitev rezultatov:        Razglasitev in podelitev priznanj bo pol ure po zaključku   

                                               tekmovanja na Kegljišču. Rezultati bodo pismeno poslani

                                               udeleženim društvom.

Priznanja:                Prve 3 ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokal, člani ekipe pa medalje.

                                 Prvi trije posamezniki v obeh konkurencah prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

                                 Najboljša ekipa v obeh konkurencah prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

Organizacijski odbor:            Darko Šterbenk, vodja tekmovanja,                                          

                                                 Vane Oman, glavni sodnik,

                                                 Silva Flajšman, pomočnica sodnika.

Pri vstopu bo potrebno pokazati izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT in članstva s plačano članarino v DU.

Vse dodatne informacije dobite na tel.:  070 661 103 Milica Globočnik.

Predsednik KŠRG:                                                                            Predsednik DU Kranj:

IVO VEGER                                                                                       MARJAN MIHELČIČ