Pikado

 REZULTATI TEKMOVANJA V PIKADU KOMENDA 28.03.2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA


Na podlagi sklepa Komisije za šport in rekreacijo pri PZDU Gorenjske


R A Z P I S U J E M O
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2024 V PIKADU
ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev KOMENDA


ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 28. marec 2024 od 8:30 ure dalje
v Resort Knez, Gora pri Komendi 50, Komenda


 tekmovanje bo potekalo po pravilih PZDU in ZDUS
 ekipo sestavlja 5 tekmovalcev /lahko tudi 4/
 vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v ženski in eno v moški kategoriji
 tekmuje se v disciplini high score (dva kroga), ko vsak tekmovalec vrže 7 x
3 puščice, ki dajo rezultat posameznika. Seštevek štirih tekmovalcev da
rezultat ekipe
 vrstni red nastopov tekmovanja ekip bomo izžrebali v ponedeljek 25. marca
2024 ob 18:00 uri v prostorih Teniškega kluba Komenda, Gmajnica 289,
Komenda
 v drugem krogu začnejo glede na rezultat najslabši do najboljšega
 v prostoru bodo štirje igralni avtomati in en avtomat za trening. Nastopile
bodo štiri ekipe hkrati, ki bodo metali od prvega do petega tekmovalca
 nastopajo moška in ženska ekipa skupaj, če društvo prijavi obe ekipi
 prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal in igralci teh ekip
medalje
 medalje prejmejo tudi prvi trije plasirani tekmovalci in tekmovalke med
posamezniki oz. posameznicami
 najboljše društvo seštevek rezultatov ženske in moške ekipe prejme
prehodni pokal PZDU Gorenjske


PRIJAVE pošljite na e-naslov: info@komenda-upokojenci.si do 24.3.2024, da bomo lahko pripravili vse potrebno – kasnejših prijav žal ne bomo upoštevali.


PRIJAVNINO 20 € na tekmovalca (upoštevajte tudi rezervo in vodjo ekipe, če le ta ne tekmuje) lahko poravnate na TRR: SI56 0231 2001 6293 390 pri banki NLB d.d., do datuma prijave. Štartnino ni mogoče poravnati na tekmovanju. Rok plačila do 25. marca 2024.


Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator oz. delegat tekmovanja, pred tekmovanjem preveriti podatke nastopajočih. Vodja ekipe ob prijavi predloži članske izkaznice tekmovalcev DU (ne velja kartica upokojenca), v kateri je razvidna plačana članarina za leto 2024. Hrana za udeležence je poskrbljena na istem mestu kot je tekmovanje.

Posamezno ekipo bomo obvestili naknadno po žrebanju o uri nastopanja. Vodje ekipe obvezno posredujejo svoje telefonske številke ali e-naslov. Obveščanje bo potekalo takoj po opravljenem žrebu.

Za vse morebitne nejasnosti ali dodatna pojasnila dobite na gornjem e-naslovu ali na tel. 041/502-116, Drago Kolar (drago.kolar1965@gmail.com).

Vse dodatne informacije dobite na tel.: Drago Kolar 041 502-116.

Prihod na mesto tekmovanja z vpisom naslova v telefon Gora pri Komendi 50 ali prihod iz smeri gorenjske v center Komende v krožišču drugi izhod zatem pridete do naslednjega krožnega križišča in greste ven na prvem izhodu in naslednje krožišče greste ven na drugem izhodu skozi naselje Mlaka. Na koncu naselja Mlaka pridete na makadamsko cesto in greste levo v smeri Tunjic približno 1km, nato je desno parkirni prostor kjer je napis »na bali«


Športni pozdrav!


Predsednik komisije za šport, DU Komenda                                                Predsednik DU Komenda:
Drago Kolar, l.r.                                                                                              Saša Lenarčič, l..r

 PRIJAVNICA

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. maja 2023 je potekalo tekmovanje v pikadu PZDU Gorenjske v prostorih DU Škofja Loka. Na spodnji povezavi so fotografije s tekmovanja in bilten:

BILTEN

FOTOGRAFIJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi sklepa komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske

R A Z P I S U J E M O

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE  2023 V PIKADU ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Škofja Loka

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: ZBOR V TOREK, 30. MAJA 2023 OB 8.30 URI NA NASLOVU, PARTIZANSKA C. 1, ŠKOFJA LOKA (bivša vojašnica).

Tekmuje se po pravilniku PZDU in ZDUS

 • Tekmuje se ekipno in posamezno;
 • Tekmuje se v disciplini HIGH SCORE, ko vsak tekmovalec vrže sedem serij po tri puščice;
 • Tekmovanje vodi sodnik s pomočniki. Sodnik razrešuje morebitne spore skupaj z vodjo nastopajoče ekipe. Sodnikova odločitev je dokončna;
 • Ekipa šteje pet članov, lahko tudi štiri;
 • Vsaka ekipa nastopi z vsemi petimi ali štirimi tekmovalci. Tekmovalci nastopijo po določenem vrstnem redu na enem pikadu. Vsak tekmovalec ima pravico do treh poizkusnih metov;
 • Za ekipni rezultat se upoštevajo štirje boljši rezultati po obeh krogih. Če dve ali več ekip doseže isti rezultat, ekipe odigrajo še en krog s tremi meti s štirimi tekmovalci;
 • Vsaka ekipa nastopi dvakrat. V prvem krogu nastopi prva ekipa, ki je dosegla najboljši rezultat v preteklem letu (2022), vrstni red ostalih ekip se določi z žrebom. V drugem krogu prva nastopi ekipa z najslabšim rezultatom prvega kroga in kot zadnja ekipa z najboljšim rezultatom v prvem krogu;
 • Nastopajo izmenoma moška in ženska ekipa;
 • Na tekmovališču so prisotne lahko le ekipe, ki tekmujejo.

Nagrade – priznanja

 • Prve tri ŽENSKE in MOŠKE ekipe prejmejo pokal, nastopajoči v ekipi pa medalje;
 • Medalje za posameznike prejmejo prve tri ženske in prvi trije moški v celotni konkurenci.
 • Prehodni pokal prejme društvo upokojencev, kjer sta ženska in moška ekipa dosegli najboljši rezultat med nastopajočimi ekipami.
 • Predviden prihod ekip je ob 30 uri, sledi prijava ekip, uradna otvoritev tekmovanja je predvidena ob 8.50 uri in nato ob 9.00 uri pričetek tekmovanja.

Vodje ekip morajo za svoje tekmovalce priložiti izkaznice DU s plačano članarino za tekoče leto. Na morebitno zahtevo organizatorja, delegata ali vodje katere od ekip pa tudi kakšen identifikacijski dokument (osebno, vozniško…).

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.

Pisne prijave z imenskim seznamom nastopajočih pošljite na e-mail: vojka.mihelic@siol.net najkasneje do 15.05.2023. Zaradi evidence plačil prijavnine prosimo, če lahko prijave pošljete tudi na DU Škofja Loka, na e-mail: drustvoupokojencev@siol.net

Za dodatne informacije vam je na voljo telefonska številka vodje tekmovanja: Vojka Mihelič, GSM: 040747489

Prijavnina znaša 16,00 EUR na tekmovalca in jo morate obvezno nakazati do 16.05.2023 na TR: 07000-0001134214 GB Kranj, kar dokažete s fotokopijo nakazila.

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj in pokalov bo pol ure po zaključku tekmovanja, Bilten z rezultate boste prejeli v nekaj dneh po e-pošti.

Ko bodo znani nastopajoči vam bomo pisno poslali predvideno uro vašega nastopa.

Parkirišče pred stavbo tekmovanja je brezplačno.

Vodja tekmovanja:                                                                             Predsednik DU Škofja Loka:

Vojka Mihelič, l.r.                                                                                mag. Miha Ješe, l.r.

 PRIJAVNICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V organizaciji DU Bohinjska Bistrica je 17. junija 2022 potekalo pokrajinsko prvenstvo v pikadu za leto 2022. Rezultati prvenstva so na spodnji povezavi:

BILTEN PIKADO 2022

Slike s tekmovanja si lahko ogledate v rubriki "Galerija"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOHINJSKA BISTRICA TRIGLAVSKA 30 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Na podlagi sklepa Komisije za šport in rekreacijo pri PZDU Gorenjske

 

R A Z P I S U J E M O

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2022 V PIKADU

ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

ORGANIZATOR:  Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica 

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: petek 17. junij 2022 od 8:00 ure dalje v športni dvorani Danica

 • tekmovanje bo potekalo po pravilih PZDU in ZDUS
 • ekipo sestavlja 5 tekmovalcev /lahko tudi 4/
 • vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v ženski in eno v moški kategoriji
 • tekmuje se v disciplini high score (dva kroga), ko vsak tekmovalec vrže 7 x 3 puščice, ki dajo rezultat posameznika. Seštevek štirih tekmovalcev da rezultat
 • s tekmovanjem bodo pričeli prvaki iz leta 2021, vrstni red nastopov ostalih ekip bomo izžrebali v ponedeljek 10. junija ob 9:00 uri v prostorih društva.
 • v drugem krogu začnejo glede na rezultat najslabši do najboljšega
 • v prostoru z igralnimi avtomati bo nastopila samo ena ekipa, naslednja čaka v drugem prostoru, da se zagotovi tekmovalcem mir in tišino
 • nastopajo izmenoma moška in ženska ekipa

                                    ________________________

 • prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal in igralci teh ekip medalje
 • medalje prejmejo tudi prvi trije plasirani tekmovalci in tekmovalke med posamezniki oz. posameznicami
 • najboljše društvo seštevek rezultatov ženske in moške ekipe prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske                                 
 • PRIJAVE pošljite na e-naslov: bohinjskabistrica@gmail.com   do 3.6.2022 da bomo lahko pripravili vse potrebno – kasnejših prijav žal ne bomo upoštevali.
 • PRIJAVNINO 15 € na tekmovalca (upoštevajte tudi rezervo in vodjo ekipe, če le ta ne tekmuje) lahko poravnate na TRR: SI56 0700 0000 0091 173 GB KRANJ  fotokopijo potrdila prinesite s seboj. Rok plačila do 9. junij 2022
 • Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmovanjem preveriti podatke nastopajočih, zato mora vodja ekipe ob prijavi predložiti članske izkaznice DU (ne velja kartica upokojenca), v kateri je razvidna plačana članarina za leto 2022. Priporoča se tudi osebni dokument vsaj novih upokojencev. Ob predložitvi izkaznic vodja ekipe prevzame tudi bone za prehrano.
 • Posamezno ekipo bomo obvestili naknadno po žrebanju o uri nastopanja
 • Za vse morebitne nejasnosti ali dodatna pojasnila dobite na gornjem e-naslovu ali na tel. 031 404 675 Nuša Urh.

 

PRIJAVNICA

Vodja rekreacijsko-tekmovalnega programa                         Predsednik  DU Bohinjska Bistrica

Nuša Urh, l.r.                                                                              Stane Gorenc

 

 

 

 

26. oktobra 2021 je potekalo tekmovanje PZDU Gorenjske v pikadu v organizaciji DU Žirovnica. Tekmovanja se je udeležilo 11 moških in 11 ženskih ekip iz 12 društev, oziroma 48 žensk in 49 moških posameznikov.

Nastopajoče je najprej pozdravil predsednik DU Žirovnica Zdravko Malnar, nato pa župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar, ki je tekmovanje tudi odprl. 

Prehodni pokal je šel v roke DU Rateče-Planica. Pri moških je ekipno zmagalo DU Rateče-Planica, pri ženskah pa DU Kamnik. Pri ženskah posamezno je zmagala Gaber Zdenka iz DU Škofja Loka, pri moških pa Smolej Pavel iz DU Javornik-Koroška Bela.

Vsi rezultati so navedeni v: 

BILTEN REZULTATI TEKMOVANJA V PIKADU 2021

Slike iz tekmovanja si lahko ogledate v rubriki "Galerija"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podlagi sklepa Komisije za šport in rekreacijo pri PZDU Gorenjske

R A Z P I S U J E M O

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2021 V PIKADU 

ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

ORGANIZATOR:  Društvo upokojencev Žirovnica

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: sreda, 6. oktober 2021 od 9:00 ure dalje

v prostorih društva - gostišča Osvald  Selo 17 Žirovnica

 • tekmovanje bo potekalo po pravilih PZDU in ZDUS
 • ekipo sestavlja 5 tekmovalcev /lahko tudi 4/
 • vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v ženski in eno v moški kategoriji
 • tekmuje se v disciplini high score (dva kroga), ko vsak tekmovalec vrže 7 x 3 puščice, ki dajo rezultat posameznika. Seštevek štirih tekmovalcev da rezultat
 • s tekmovanjem bodo pričeli prvaki iz leta 2019, vrstni red nastopov ostalih ekip bomo izžrebali v ponedeljek 27. oktobra ob 9:00 uri v prostorih društva.
 • v drugem krogu začnejo glede na rezultat najslabši do najboljšega
 • v prostoru z igralnimi avtomati bo nastopila samo ena ekipa, naslednja čaka v drugem prostoru, da se zagotovi tekmovalcem mir in tišino
 • nastopajo izmenoma moška in ženska ekipa

                                    ________________________

 • prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal in igralci teh ekip medalje
 • medalje prejmejo tudi prvi trije plasirani tekmovalci in tekmovalke med posamezniki oz. posameznicami
 • najboljše društvo seštevek rezultatov ženske in moške ekipe prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske

                                   

 • PRIJAVE pošljite na e-naslov: zirovnica@gmail.com   do 23.09.2021 da bomo lahko pripravili vse potrebno – kasnejših prijav žal ne bomo upoštevali.
 • PRIJAVNINO 15 € na tekmovalca (upoštevajte tudi rezervo in vodjo ekipe, če le ta ne tekmuje) lahko poravnate na TRR: SI56 0700 0000 1478 467 GB KRANJ  fotokopijo potrdila prinesite s seboj. Rok plačila do 4.10.2021
 • Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmovanjem preveriti podatke nastopajočih, zato mora vodja ekipe ob prijavi predložiti članske izkaznice DU (ne velja kartica upokojenca), v kateri je razvidna plačana članarina za leto 2021. Priporoča se tudi osebni dokument vsaj novih upokojencev. Ob predložitvi izkaznic vodja ekipe prevzame tudi bone za prehrano.
 • Tekmujejo lahko le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) po navodilih NIJZ. Dokazilo pogoja morajo imeti udeleženci s seboj in ga pokazati pred samim vstopom v prostor. Obvezna uporaba zaščitnih mask.
 • Posamezno ekipo bomo obvestili naknadno po žrebanju o uri nastopanja
 • Za vse morebitne nejasnosti ali dodatna pojasnila dobite na gornjem e-naslovu ali na tel. 040 453 605 Matevž Čemažar, 041 677 815 Janez Ferjan.

 

Vodja rekreacijsko-tekmovalnega programa                         Predsednik  DU Žirovnica

Matevž Čemažar, l.r.                                                             Zdravko Malnar, l.r.

 PRIJAVNICA