Prstomet

 REZULTATI TEKMOVANJA V PRSTOMETU 2024          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAZPIS       

           PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V PRSTOMETU 2023

ORGANIZATOR : Društvo upokojencev Naklo

ČAS in KRAJ tekmovanja : četrtek, 5. oktobra 2023  ob 8 uri na igralnih poljih v šotoru v Naklem ( ob občinski stavbi ).

PROPOZICIJE :

Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS, ZDUS in PZDU.

Tekmuje se posebej v ženski in moški kategoriji ( moška ekipa je lahko mešana).

Ekipo sestavljajo najmanj trije tekmovalci + največ 2 rezervi, oziroma najmanj dve tekmovalki + največ 2 rezervi. Rezerva lahko vstopi le na začetku posameznega dvoboja.

V moški konkurenci se v vsakem dvoboju igra štiri tekme, tri posamezno in ena v paru. V ženski konkurenci pa tri tekme, dve igri posamezno in ena v paru.

V primeru neodločenega rezultata odloča doseženo število ploščkov.

Vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v moški in eno v ženski kategoriji.

Sistem tekmovanja bo določen glede na število udeležencev in boste s tem seznanjeni ob prihodu na zborno mesto. Od 8 do 8,30 ure bo opravljeno žrebanje pozicij na tekmovalnih tabelah, potem pa se bodo začeli prvi dvoboji.

PRIZNANJA : Prve tri ekipe v ženski in moški kategoriji prejmejo pokal, igralci teh ekip pa tudi medalje.  Najbolj uspešno društvo ( seštevek moške in ženske ekipe ) pa prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

PRIJAVE in PLAČILO PRIJAVNINE : Prijave pošljite na e-naslov :  dunaklo1@gmail.com 

ali po pošti na naslov : DU Naklo, ulica bratov Praprotnik 1, 4202 Naklo  do petka, 29. 09. 2023 , kasnejših prijav ne bomo upoštevali !

Prijavnino 20 eurov na tekmovalca vplačajte  na TRR :  SI56 6100 0001 0516 311 ( Delavska hranilnica ), namen plačila : prijava prstomet 2023  !

Organizator bo pred pričetkom preveril podatke nastopajočih, zato vodje ekip poskrbite, da bodo vsi tekmovalci s seboj imeli članske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. : 041 734186 ( Jože Mohorič )

Prijazen pozdrav vsem skupaj in dobrodošli v Naklem !

                                                                                              Vodja športnih aktivnosti DU Naklo

                                                                                                          Jože Mohorič

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAKLO

RAZPIS PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V PRSTOMETU 2022

 

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA :  sreda, 1. 06. 2022 od 8,30 ure dalje v šotoru ob občinski zgradbi v Naklem ( žrebanje vseh ekip razen nosilcev ob 8 uri in 45 minut ) 

PROPOZICIJE :

- tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in PZDU Gorenjske

- ekipo sestavljajo trije tekmovalci + rezerva, oziroma dve tekmovalki + rezerva ( rezerva

 lahko vstopi le na začetku posameznega dvoboja)

- vsako društvo lahko prijavi eno moško in eno žensko ekipo

- skupni rezultat obeh ekip šteje za končno uvrstitev posameznega društva

- na podlagi prijav se formira turnirski sistem igranja tako v moški kot tudi v ženski konkurenci

- najboljše štiri ekipe iz zadnjega prvenstva zasedejo mesta nosilcev, kapetani ostalih ekip izžrebajo svojo startno pozicijo  pred začetkom tekmovanja

- moški igrajo posamezno tekmo s tremi člani ekipe ( vsak posameznik igra z dvema ploščkoma, vseh 6 ploščkov pa mora biti v isti barvi – znamka GITES )

- ženske posamezni dvoboj igrajo 2 x posamezno in 1x dvojice

- vse tekme se igrajo po sistemu  » REPESAŽ », tako da ekipa, ki je v prvem krogu izgubila, po vseh zmagah v nadaljevanju še vedno lahko pride vse do drugega mesta.

PRIZNANJA :  prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal. Igralci in igralke prvih treh ekip prejmejo medalje. Najboljša ekipa v seštevku ( moška in ženska ekipa ) prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

PRIJAVE :

Prijave pošljite na e-naslov :   dunaklo1@gmail.com  ali po pošti na naslov : DU Naklo, Bratov Praprotnik 1, 4202 Naklo do torka, 24. 05. 2022, kasnejših prijav ne bomo upoštevali. 

Prijavnino 15 eur  vplačajte na TRR št.:  SI56 610000010516311 / Delavska Hranilnica Ljubljana 

INFORMACIJE :

Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmovanjem preveriti podatke nastopajočih, zato ob prihodu na tekmovanje s seboj prinesite njihove članske izkaznice s plačano članarino za leto 2022.

Glavni sodnik tekmovanja bo g. Mrgole Jože !

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki vodje tekmovanja :

Jože Mohorič  - 041 734186 

 PRIJAVNICA

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ

POROČILO REGIJSKEGA TEKMOVANJA 2021 V PRSTOMETU 28/9-2021

Tekmovanja se je udeležilo 68 tekmovalcev iz 14. DU. Od tega 13 moških in 6 ženskih ekip.

Rezultati so razvidni v prilogi.

Tekmovanje se je odvijalo v športnem parku Britof pri Kranju na igriščih za prstomet v so-organizaciji s prstometnim društvom Rokce-Britof. DU Kranj tekmovanja ni moglo organi-zirati na igrišču v Struževem, ker je polovica igrišča zasuta z mivko za odbojko.

Tekmovanje je potekalo brez večjih pripomb, je pa izrazilo nekaj društev željo, da se spre-meni izvedba tekmovanja na primernejši način glede izpadanja iz prvega kroga tekmovanja v nadaljnje razvrščanje. Moj predlog je, da se po skupinah dobi 8 ali 4 ekip, ki se nato pome-rijo na izpadanje po rapasažnem sistemu, drugi pa v tolažilni skupini tudi po istem sistemu.

Tekmovanje in druženje je potekalo od 8.00 do 15.00 ure, v lepem vremenu, solidni postrež-bi in športnem vzdušju.

Prisotna sta bila tudi delegata PZDU Ivo Veger z uvodnim nagovorom ter Jože Romšak, ki je kontroliral potek temovanja.

Prstometnemu društvu Rokce-Britof se v imenu vseh udeležencev zahvaljujem za prijetno vzdušje in pomoč pri organizaciji.

 

                                                                                         Vodja Sekcije za prstomet

                                                                                                   Jože Mrgole

 REZULTATI

POROČILO DELEGATA PZDU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Društvo upokojencev Kranj                                                         

Tomšičeva 4, 4000 Kranj                                          Kranj, dne 6. september 2021

               

RAZPIS PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V PRSTOMETU

za ženske in moške ekipe

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Kranj

ČAS in KRAJ TEKMOVANJA: TOREK, dne 28. septembra 2021 od 8.30 ure

dalje na igrišču športnega parka ŠD Britof, Prstometno igrišče (12 igralnih polj)

V primeru slabega vremena bo tekmovanje v TOREK, dne 5. oktobra 2021.

PROPOZICIJE:

* tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS, ZDUS in PZDU (pravila PZS si

   lahko pogledate na http://www.prstomet.si

* tekmuje se posebej v ženski in moški kategoriji (moška ekipa je lahko

   mešana)

* ekipo sestavljajo trije tekmovalci + rezerva oziroma dve tekmovalki + rezerva

   (rezerva lahko vstopi le na začetku posameznega dvoboja)

* vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v vsaki kategoriji

* za ekipni rezultat se šteje najboljša moška in ženska ekipa posameznega

   društva.

Sistem tekmovanja MOŠKI:

* v naprej postavljeno tabelo sistema tekmovanja 16 ekip

* prve štiri ekipe so nosilke (1. mesto poz. 1, 2. mestopoz. 16, 3. mesto poz. 9,

  1. mesto poz. 8)

* ostale ekipe se žrebajo do zadnjega tekmovanja

* nad 16 prijavljenih ekp igrajo kvalivikacije za vstop med 16 ekip

* 8 zmagovalnih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 8

* 8 poraženih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 9 do 16

*v vsakem dvoboju ekip se igra štiri tekme:  tri igre posameznikov po

  predhodni prijavi in ena v paru po naknadni prijavi (torej je rezultat lahko 4:0,

  3:1, 2:2); v slučaju neodločenega rezultata se upoštevajo dosežene točke plaščkov.

Sistem tekmovanja ŽENSKE:

* v naprej postavljeno tabelo sistema tekmovanje 8 ekip

* prve štiri ekipe zadnjega tekmovanja so nosilke (1. mesto poz. 1, 2. mesto

   poz. 8, 3. mesto poz. 5, 4. mesto poz. 4)

* ostale ekipe se žrebajo

* nad 8 prijavljenih ekip igrajo kvalifikacije za med 8

*  4 zmagovalne ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 4

* 4 poražene ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 5 do 8

* v vsakem dvoboju ekip se igra tri tekme: dve igre posameznic po prijavi in ena v paru po naknadni prijavi (torej je rezultat lahko 3:0, 2:1.

PRIZNANJA:

Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokal. Igralci prvih treh ekip prejmejo medalje. Najboljša ekipa v seštevku (moška + ženska ekipa) prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

PRIJAVE in INFORMACIJE:

Prijave na priloženi prijavnici pošljite na e-naslov: du.kranj@gmail.com ali po redni pošti na naslov: DU Kranj, Tomšičeva 4, 4000 Kranj do 24. 9. 2021.

Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Prijavnino 13.- € na tekmovalca vplačate na TR: 07000 0000 114 550, GB, d.d. Kranj, namen plačila: prijavnina prstomet 2021; referenca: 00 2021.

Na tekmovanju imejte kopijo potrdila.

Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmo-vanjem preveriti podatke nastopajočih, zato mora vodja ekipe ob prijavi predlo-žiti članske izkaznice nastopajočih s plačano članarino za leto 2021.

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na tel: 031 649 460 Jože Mrgole.

PRIJAVNICA