Ostali

OBČINA KRANJ                         http://www.kranj.si 

UPRAVNA ENOTA KRANJ        http://gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kranj/