Streljanje z zračno puško

 

R  A  Z  P  I  S

POKRAJINSKEGA TEKMOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE

V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI

 

Organizator: Društvo upokojencev Škofja Loka

IZVAJALEC:  Strelsko društvo Škofja Loka, Partizanska cesta 1c,Škofja Loka

Čas in kraj tekmovanja:   v četrtek 11.4.2024

na strelišču SD Škofja Loka, Partizanska cesta 1c, Škofja Loka, ob 9.00 uri.

Propozicije:

  • Ekipo sestavljajo 4 tekmovalke oz. tekmovalci, s tem, da se v rezultat ekipe upoštevajo trije najboljši rezultati.
  • Tekmuje se s serijsko zračno puško, 20 strelov za oceno, v času 40 minut (15' pripravljalni čas in 25' tekmovalnega časa, kar je v skladu s pravili SZS).
  • Tekmovanje poteka po pravilniku PZDU Gorenjske, ZDUS in SZS.
  • Tekmujejo lahko članice in člani s potrjeno člansko izkaznico, plačano članarino za leto 2024 in fotokopijo plačila štartnine.

 

Priznanja:

  • Prvi trije tekmovalci in tekmovalke posamezno prejmejo medalje.
  • Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale in medalje.
  • Najboljša ekipa v seštevku moške in ženske ekipe prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske, ki ostane v trajno last ekipi, katera ga osvoji trikrat zaporedoma ali petkrat v presledkih.

 

ČAS PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Poimenske prijave pošljite do torka  02.04.2024 e-mail :demsar.j@gmail.com

 V prijavi napišite tudi elektronski naslov in telefon vaše kontaktne osebe. Razpored tekmovanja boste prejeli pravočasno.

Štartnina znaša 20 EUR  na tekmovalca in se poravna na račun DU Škofja Loka na

GB TRR : 0700-0000 1134 214 najkasneje do torka, 9.april 2024.

Dodatne informacije dobite na telefon vodje tekmovanja 041 719 049 Janko Demšar.

Podelitev pokalov in medalj ter pogostitev bo po zaključku tekmovanja v prostorih DU Škofja Loka

Vabljeni in lep pozdrav!

Vodja športne sekcije za streljanje DU                          Predsednik DU Škofja Loka

Janko Demšar l.r.                                                           mag.  Miha Ješe l.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R A Z P I S

POKRAJINSKEGA TEKMOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE
V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI


ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin
IZVAJALEC: Strelsko društvo Trzin
ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: v soboto, 20. maja 2023
moški: na strelišču SD Trzin, Mengeška cesta 7b, Trzin, ob 9.00 uri.
ženske: na strelišču SD Trzin, Mengeška cesta 7b, Trzin, ob 9.00 uri.
PROPOZICIJE:
- Ekipo sestavljajo 4 tekmovalke oz. tekmovalci, s tem, da se v rezultat ekipe upoštevajo
trije najboljši rezultati.
- Tekmuje se s serijsko zračno puško, 20 strelov za oceno, v času 40 minut (15'
pripravljalni čas in 25' tekmovalnega časa, kar je v skladu s pravili SZS).
- Tekmovanje poteka po pravilniku PZDU Gorenjske, ZDUS in SZS.
- Tekmujejo lahko članice in člani s potrjeno člansko izkaznico, plačano članarino za leto
2023 in fotokopijo plačila štartnine.
PRIZNANJA:
- Prvi trije tekmovalci in tekmovalke posamezno prejmejo medalje.
- Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale in medalje.
- Najboljša ekipa v seštevku moške in ženske ekipe prejme prehodni pokal PZDU
Gorenjske, ki ostane v trajno last ekipi, katera ga osvoji trikrat zaporedoma ali petkrat v
presledkih.
ČAS PRIJAVE IN INFORMACIJE:
Poimenske prijave pošljite do 05.05.2023 na naslov: Društvo upokojencev ŽERJAVČKI
Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 TRZIN ali e-mail: duzerjavckitrzin@gmail.com . V prijavi
napišite tudi elektronski naslov in telefon vaše kontaktne osebe. Razpored tekmovanja boste
prejeli pravočasno.
Štartnina znaša 19 EUR na tekmovalca in se poravna na TR: SI56 6100 0001 2550 498
odprt pri Delavski hranilnici, najkasneje do petka, 19. maja 2023.
Dodatne informacije dobite na telefon 041 577 814 – Marjan PIRNAT.
Podelitev pokalov in medalj ter pogostitev bo po zaključku tekmovanja v prostorih osnovne
šole Trzin.
Vabljeni in lep pozdrav!
Predsednik/ca strelskega društva Trzin:                                        Predsednik DU Žerjavčki Trzin
Andreja GORJUP                                                                          Olga STOPAR

PRIJAVNICA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO IN REZULTATI STRELJANJA Z ZRAČNO PUŠKO 2022

Tekmovanje je potekalo v organizaciji DU Škofja Loka

REZULTATI:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R  A  Z  P  I  S PRVENSTVA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2022  

V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI 

Organizator:     Društvo upokojencev Škofja Loka

Tehnična izvedba  SD Škofja Loka

Čas in kraj tekmovanja: v SREDO, 11. MAJA  2022 

na NOVEM STRELIŠČU  SD Škofja Loka, Partizanska 1 Škofja Loka (bivša stavba komande vojašnice), ob 9.00 uri.

Propozicije:

Ekipo sestavljajo 4 tekmovalke oz. tekmovalci, s tem, da se v rezultat ekipe upoštevajo trije najboljši rezultati.

Tekmuje se s serijsko zračno puško, 20 strelov za oceno, v času 40 minut.

Tekmovanje poteka po pravilniku ZDUS, PZDU Gorenjske in SZS

Tekmujejo lahko članice in člani s potrjeno člansko izkaznico, plačano članarino za 2022.

Vodje ekip ob prijavi od 8.30 ure dalje oddajo organizatorju članske izkaznice vseh tekmovalcev in kopijo plačilnega naloga o vplačani prijavnini ter dvignejo bone za hrano. Po kontroli se izkaznice vrnejo vodjem ekip. V KOLIKOR PRIJAVLJENI TEKMOVALEC NIMA IZKAZNICE, NE MORE TEKMOVATI (6. čl. Pravil PZDU Gorenjske)

PRIZNANJA:

  • Prvi trije tekmovalci in tekmovalke posamezno prejmejo medalje.
  • Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale in medalje.
  • Prehodni pokal PZDU Gorenjske prejme društvo, ki v skupnem seštevku ženske/moški doseže največ krogov. Le ta ostane v trajni lasti ekipe, ki ga je osvojila trikrat zaporedoma ali petkrat v presledkih.

ČAS PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Poimenske prijave pošljite do 28.aprila 2022 na E-naslov:   ivankaprezelj@gmail.com.

V prijavi napišite tudi elektronski naslov in telefon vaše kontaktne osebe. Razpored tekmovanja boste prejeli pravočasno.

Startnina znaša  15 EUR  na tekmovalca in se poravna obvezno na TR  Gorenjska banka enota Škofja Loka 07000-0001134214. Rok plačila je 6.maj 2022.

Dodatne informacije dobite na telefon Janko Demšar  041 719 049 (za moške), oz.  Ivanka Prezelj 031 742 628 (za ženske)

Pogostitev bo v Gostilni Inglič, Cesta talcev 4a, Škofja Loka.

Slovesna podelitev pokalov in medalj bo pol ure po zaključku tekmovanja na strelišču.

Predsednik Organizacijskega odbora                        Predsednik DU Škofja Loka

   Ivanka Prezelj                                                                          Miro Duić