Društvo, ki želi ali razmišlja, da bi vstopilo v program SzS praviloma to zapiše v letno statistično poročilo (odgovori na vprašanje: ali želite vstopiti v program SzS), ki ga vsako leto pošlje na ZDUS.

Strokovna služba programa  nato v najkrajšem času na naslov društva pošlje »PRIJAVNICO za vstop v program SzS« in vse potrebne informacija za postopno izpolnjevanje kriterijev za vstop  v program in postopek usposabljanja društvenih prostovoljcev.

PRIJAVNICA

ZA VSTOP V PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

 

Društvo upokojencev _________________________,

naslov ____________________________________, telefon ________________

e-mail _______________________, iz pokrajine  _________________________

se prijavljamo za sodelovanje v programu »Starejši za starejše«.

 

Za vstop v program imamo sklep Upravnega odbora društva in zagotovljeno:

  • ustrezno število prostovoljcev, (cca 1 prostovoljec na 50 starejših občanov nad 69 let)
  • društvenega koordinatorja in vnašalca podatkov v računalniški program Bopro,
  • ustrezno računalniško opremo in prostor,
  • ustrezno hranjenje in varovanje dokumentov programa ter
  • spisek naselij v katerih bomo delovali – v prilogi
  • število starejših občanov iz naselij v katerih bodo delovali društveni prostovoljci.

 

Datum: _______________                    Žig                          Predsednik:

                                                                                                   ____________________

 

(izpolni strokovna služba SzS)

 

Datum prejema prijavnice: _________________________

 

Obravnavano na Komisiji za informatiko programa SzS dne ________________

Mnenje: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Sklep Programskega sveta:

Društvo…………….je v letu……….izpolnilo vse pogoje za delovanje v programu ZDUS-a SzS, zato PS predlaga, da se s društvu v podpis posreduje »Pogodba o sodelovanju pri programu SzS«, s katero društvo pridobi vse pravice in dolžnosti, ki so zapisane v dokumentaciji .