Sociala

PROGRAM AKTIVNOSTI  SOCIALNE KOMISIJE

Delo Komisije bo usmerjeno predvsem v aktivnosti, ki bodo spodbujale strokovne institucije, tako na regijskem kot tudi lokalnem nivoju, k izvajanju ukrepov, ki bodo omogočali starejšim kvalitetno in dostojno preživljanje.

Komisija bo izvajala predvsem naslednje naloge:

  1. Koordiniranje aktivnosti na področju socialne dejavnosti med društvi upokojencev Gorenjske regije.
  1. Analiza stanja na področju socialne problematike po društvih in prenos dobrih praks.
  1. Sodelovanje pri oblikovanju skupnih izhodišč pri nadgradnji projekta Starejši za starejše v regiji (npr.: strokovna nadgradnja izobraževanja, enotni pristop k reševanju posameznih problemov ipd.).
  1. Povezovanje z institucijami, društvi in nevladnimi organizacijami pri oblikovanju pobud na področju sociale.
  1. Spodbujanje k aktivnemu reševanju problematike starejših; (npr.: ustanavljanje dnevnih centrov-demenca, okrepitev centrov za pomoč na domu ipd.).
  1. Sodelovanje z drugimi organi PZDU ter s komisijo za socialna vprašanja pri ZDUS. 
  1. Spremljanje izvajanja sprejete zakonodaje in implikacijo le te v prakso.

 

                                                                                         Predsednica komisije:

                                                                                         Ivanka Zupančič