Plavanje

 

GORENJSKO PRVENSTVO V PLAVANJU ZA LETO 2023

Organizator tekmovanja: DU Radovljica s pomočjo Plavalnega kluba Radovljica

Kraj tekmovanja: Letni bazen v Radovljici (V primeru izrazito slabega vremena tekmovanje odpade!)

Čas tekmovanja: torek, 29. avgusta, ob 10 uri ogrevanje (razplavanje), ob 10.30 tekmovanje.

Tekmovalne discipline:   50 m prsno,  50 m prosto

Starostne kategorije za moške in ženske:

do 65 let oz. rojeni leta 1958 in mlajši

66 do 70 let oz. rojeni leta 1957 do 1953

71 do 75 let oz. rojeni leta 1948 do 1952

75  do 80 let oz. rojeni leta 1943 do 1947

Nad 80 let oz. rojeni 1942 in starejši

Pravila: v posamezni starostni kategoriji morajo nastopiti vsaj trije tekmovalci/ke ; če jih je manj,  se priključijo k mlajši kategoriji, če te ni, pa k starejši kategoriji. Prvi trije plasirani v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prvo uvrščena ekipa (m in ž) prejme pokal. Za skupno društveno ekipno zmago se upoštevajo tako moški kot ženski rezultati in sicer po 2 najboljša rezultata iz vsakega društva. Najboljša ekipa prejme tudi prehodni pokal PZDU - (g.Vegar).

PRAVICO NASTOPA IMAJO ČLANI DU GORENJSKE, KI SE IZKAŽEJO S PLAČANO ČLANARINO IN POTRJENO ČLANSKO IZKAZNICO.

Startnina: predstavlja strošek organizacije tekmovanja ter malica in znaša 19 EUR na tekmovalca. Startnino je potrebno nakazati do datuma tekmovanja na transakcijski račun  št.. SI 56 0700 0000 0114 162 pri GB Radovljica. Navodila za samo tekmovanje bomo poslali v začetku avgusta 2023.

Prijave: pisne prijave pošljite po pošti ali po E- Mailu :  radovljica.upo@gmail.com do 11. avgusta 2023. Poznejših prijav ne bomo upoštevali. Tekmovanje bo odpovedano, če bo prijav manj kot 30!

Za dodatne informacije lahko kličete v ponedeljkih in sredah 9h – 12h na društvo 04 53105447 ali vodjo tekmovanja Kučina/Ravnihar, mobi 041 610 919/ mobi 041 707 146.

Z veseljem pričakujemo čim večjo udeležbo in vas prisrčno pozdravljamo !

Referent za šport:                                                      Predsednik DU Radovljica:

Vojteh Kučina l.r.                                                                  Peter Ravnihar l.r.

PRIJAVNICA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovi sklepa komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo in

 UO PZDU Gorenjske

 

RAZPISUJEMO

PRVENSTVO  PZDU GORENJSKE V PLAVANJU 2022

ORGANIZATOR: DU KRANJ: v sodelovanju s PK TRIGLAV, Kranj      

DATUM in ČAS: PONEDELJEK, 24. oktober 2022, s pričetkom tekmovanja ob 9. uri , zbor in prijave od 8 ure naprej.

Tekmovanje bo v naslednjih disciplinah: 50 PROSTO, 50 PRSNO

Vodje ekip ob prijavi oddajo organizatorju članske izkaznice vseh tekmovalcev in kopijo plačilnega naloga o vplačani prijavnini ter dvignejo bone za prehrano.

Po kontroli se izkaznice vrnejo vodjem ekip. V kolikor prijavljeni tekmovalec nima potrjene izkaznice, NE MORE TEKMOVATI ( po 6.členu Pravil PZDU Gorenjske ).

Vsako društvo lahko prijavi poljubno število tekmovalcev.

 KATEGORIJE ZA MOŠKE IN ŽENSKE SO NASLEDNJE:

  • do 65 let (1957 in mlajši)
  • od 66 do 70 let (1956 do 1952)
  • od 71 do 75 let (1951 do 1945)
  • od 76 do 80 let (1946 do 1942)
  • nad 80 let starosti ( nad 1941)

Tekmovanje se odvija v razpisanih kategorijah. Število nastopajočih je poljubno na kategorijo. Če je v kategoriji premalo nastopajočih, se prestavijo v mlajšo kategorijo, rezultati štejejo za njihovo starostno kategorijo.

PRIJAVNINA:

Za vsakega prijavljenega tekmovalca se plača 15 € na račun DU Kranj na

GB TRR: 07000 0000 114550, za kar se pred pričetkom tekmovanja izkažete s kopijo plačilnega naloga. Gotovinsko plačilo organizatorju pred pričetkom tekmovanja ni mogoče.

Prijavnina obsega organizacijo tekmovanja, kolajne, pokale in topli obrok hrane s pripadajočo pijačo.

PRIJAVE:

Zadnji dan za prijave je PONEDELJEK, 17. 10 2022 . Prijava mora vsebovati naziv DU, ime in priimek ter letnico rojstva prijavljenih.

Prijave pošljite na DU Kranj, Tomšičeva4, 4000 Kranj, tel. 04 236 1870, ali na e-naslov

du.kranj@gmail.com

Za dodatne informacije smo vam na voljo v ponedeljkih in sredah od 8.-12. ure ali Veger Ivo

Tel. 051 33 11 95.

Vodja plavalne sekcije:                                                  Predsednik DU Kranj

 Veger Ivo l.r.                                                                   Mihelčič Marjan  l.r.         

PRIJAVNICA