Kegljanje s kroglo na vrvici

 

REZULTATI TEKMOVANJA V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK 

V skladu s sklepom Komisije za šport in rekreacijo PZDU Gorenjske

R A Z P I S U J E M O

pokrajinsko PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2022 V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

 0RGANIZATOR: Društvo upokojencev Kamnik

Čas tekmovanja: petek 03. junij ob 9h, na prostoru tenis kluba na Duplici, Radomeljska cesta 20, Kamnik, nasproti SUPERNOVE. Tekmuje se po pravilnikih PZDU in ZDUSA.

Tekmuje se ekipno in posamezno. Ekipa šteje pet članov, lahko tudi samo štiri. Za ekipni rezultat  šteje rezultat najboljših štirih tekmovalcev po obeh krogih. V moški ekipi lahko nastopi tudi ena ženska, ki se med posamezniki šteje v moški kategoriji. Meče se pet metov na polno in pet metov na čiščenje v prvem in nato enako v drugem krogu. Tekmovalec ima možnost enega poskusnega meta v vsakem krogu. Igrišči se zamenjata po vsakem krogu.

Prva nastopi ekipa, ki je na zadnjih PŠI osvojila prvo mesto, vrstni red ostalih se žreba. Žrebanje bo 27.05.2022 ob 11h na kegljišču.

V primeru enakega skupnega rezultata, tako pri prvih treh ekipah, kot tudi pri posameznikih, se  za razvrstitev upošteva rezultat čiščenja in če je rezultat še vedno neodločen, odloča manjše število praznih metov. V primeru, da je rezultat še vedno neodločen, vodja ekipe določi enega posameznika, ki odigra še pet metov na polno in pet na čiščenje. Pri posameznikih pa izenačena tekmovalca po istem pravilu odločita boljšega.

Prihod ekip ob 8.30 uri, sledi uradna otvoritev in ob 9h pričetek tekmovanja. Vodja ekipe mora za svoje tekmovalce predložiti izkaznice DU s plačano članarino za tekoče leto.

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost

Pisne prijave pošljite na e-naslov: marijan_hribar@t-2.net do 26.05.2022. Za dodatne informacije vam je na voljo tel. št. 051 221 927. Prijavnina znaša 15€ na tekmovalca in jo morate poravnati na TRR DU KAMNIK 6100 0000 8072 008, kar dokažete s fotokopijo nakazila.

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj in pokala bo pol ure po zaključku tekmovanja, celotne rezultate pa boste prejeli po e-pošti.

Vodja sekcije kegljanje s kroglo na vrvici:                                                Predsednik:

Marijan Hribar         051 221 927                                                             Vinko Polak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJSKA GORA

KOLODVORSKA 1 A

4280 KRANJSKA GORA

 

R A Z P I S U J E M O

 

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2022 V KEGLANJU Z NIHAJNO KROGLO

ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

 

ORGANIZATOR : Društvo upokojencev Kranjska Gora

Čas tekmovanja: sreda 4. maja na prireditvenem prostoru »RUTEČ«

Zraven nogometnega igrišča od 9. ure dalje.

Tekmuje se po pravilniku PZDU in ZDUSA

 • tekmuje se ekipno in posamezno
 • ekipa šteje pet članov lahko tudi samo štiri
 • za ekipni rezultat se šteje boljši rezultat štirih tekmovalcev po obeh krogih-
 • v moški ekipi lahko nastopi tudi ena ženska, ki se med posamezniki šteje v moški kategoriji
 • meče se pet metov na polno in pet metov na čiščenje v prvem in nato isto v drugem krogu, pri čemer ima tekmovalec možnost enega poskusnega meta v vsakem krogu. Igrišča se zamenjajo po vsakem krogu.
 • Prva nastopi ekipa, ki je na zadnjih PŠI osvojila prvo mesto, vrstni red ostalih se žreba.
 • Žrebanje bo 29.4.2022 v prostorih DI Kranjska Gore
 • V primeru enakega skupnega rezultata, tako pri prvih treh ekipah,kot tudi pri posameznikih, se za razvrstitev upošteva boljši rezultat čiščenja in če je rezultat še vedno neodločen, odloča manjše število praznih metov.
 • V primeru, da je rezultat še vedno neodločen vodja ekipe določi enega posameznika, ki odigra še pet metov na polno in pet metov na čiščenje, pri posameznikih pa izenačena tekmovalca po istem pravilu odločita kdo je boljši.
 • Prihod ekip ob 08.30 uri, sledi uradna otvoritev tekmovanja in nato pričetek tekmovanja ob 09.00 uri.
 • Vodja ekipe mora za svoje za svoje tekmovalce predložiti izkaznice DU z plačano članarino za tekoče leto. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • Pisne prijave pošljite na e-naslov radon@telemach.net najkasneje do 28.4.2022.
 • Za dodatne informacije vam je na voljo tel. štev. 041 749 050.
 • Prijavnina znaša 15 € na tekmovalca in jo morate poravnati na TRR pri GK Kranj št. 070000000149276, kar dokažete z fotokopijo nakazila.
 • Razglasitev rezultatov in podelitev medalj in pokalov bo pol ure po zaključku tekmovanja. Celotne rezultate pa boste prejeli po e-pošti.

                                                      

                                                                                  Predsednik DU Kr. Gora

                                                                                         Florijan RADON

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO S TEKMOVANJA KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI

Tekmovanje je potekalo v četrtek 30. septembra 2021 na dveh igriščih kegljanja s kroglo na vrvici v notranjih prostorih DU Škofja Loka.

Tekmovanje se je pričelo ob 8,30 uri in zaključilo ob 15. uri.

Nastopilo je 34 tekmovalk in 37 tekmovalcev iz osmih gorenjskih društev upokojencev z upoštevanjem PCT pogojev in priporočil v zvezi s COVID-19. Razglasitev in podelitev medalj ter pokalov je bila izvedena takoj po zaključenem tekmovanju.

Na samo izvedbo tekmovanja kot na rezultate ni bilo pripomb ali pritožb. Organizator tekmovanja DU Škofja Loka se za udeležbo in športno obnašanje zahvaljuje.

BILTEN Z REZULTATI TEKMOVANJA

POROČILO DELEGATA PZDU - KOLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi sklepa komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske 

R A Z P I S U J E M O

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE ZA LETO 2021 V KEGLJANJU S KROGLJO NA VRVICI ZA ŽENSKE IN MOŠKE EKIPE IN POSAMEZNIKE

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Škofja Loka

ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: ZBOR ČETRTEK, 30.9.2021 OB  8.30 URI NA NASLOVU, PARTIZANSKA 1, ŠKOFJA LOKA (priložen Google zemljevid).

Tekmuje se po pravilniku PZDU in ZDUSA

 • tekmuje se ekipno in posamezno;
 • ekipa šteje pet članov, lahko tudi samo štiri
 • za ekipni rezultat upoštevajo štirje boljši rezultati po obeh krogih;
 • v moški ekipi lahko nastopi tudi ena ženska, ki se med posamezniki šteje v moški kategoriji ;
 • meče se pet metov na polno in pet metov na čiščenje v prvem in nato isto v drugem krogu, pri čemer ima tekmovalec možnost enega poskusnega meta v vsakem krogu;
 • ekipe nastopajo v obratnem vrstnem redu zadnjega PŠI prvenstva. Prve nastopijo novo prijavljene ekipe, zadnja pa ekipa, ki je na lanskih PŠI osvojila prvo mesto.
 • v primeru enakega skupnega rezultata, tako pri prvih treh ekipah, kot pri prvih treh posameznikih, se za razvrstitev upošteva boljši rezultat čiščenja in če je rezultat še vedno neodločen, odloča manjše število zgrešenih (praznih) metov;
 • v primeru, da je rezultat še vedno neodločen vodja ekipe določi enega posameznika, ki odigra še pet metov na polno in pet metov na čiščenje, pri posameznikih pa izenačena tekmovalca po istem pravilu odločita kdo je boljši;
 • prihod ekip ob 8:30 uri, sledi prijava ekip, uradna otvoritev tekmovanja in nato ob 9. uri pričetek tekmovanja;
 • vodje ekip morajo za svoje tekmovalce priložiti izkaznice DU s plačano članarino za tekoče leto, na morebitno zahtevo organizatorja, delegata ali vodje katere od ekip pa tudi kakšen identifikacijski dokument (osebno izkaznico, vozniško…). Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost;
 • vsi udeleženci morajo imeti veljaven PCT pogoj;
 • pisne prijave pošljite na e-naslov DU: drustvoupokojencev@siol.net najkasneje do 15.9.2021;
 • za dodatne informacije vam je na voljo tel. številka vodje sekcije: Vojka Mihelič 040 74 74 89;
 • Prijavnina znaša 15 € na tekmovalca in jo morate obvezno nakazati do 20.9.2021 na TR : 07000-0001134214 GB Kranj, kar dokažete s fotokopijo nakazila;;
 • Razglasitev rezultatov in podelitev medalj ter pokalov bo pol ure po zaključku tekmovanja, bilten z rezultati pa boste prejeli v nekaj dneh po e-pošti;
 • Dostop do tekmovališča (priloga zemljevid Google)

                                                       

                                                                                      Predsednik DU Škofja Loka in    komisije za šport:

                                                                                      Miro DUIĆ, l.r.