Aktualno

UPRAVNI ODBOR                                                           Datum, Kranj, 18.4.2023

KADROVSKA KOMISIJA

Na podlagi 27. in 34. člena Statuta PZDU in Sklepa upravnega odbora PZDU Gorenjske z dne 17.4.2023, se objavlja naslednji

POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJ) V PZDU V MANDATNEM OBDOBJU 2023 - 2027

Svoje kandidate lahko DU predlagajo v naslednja delovna telesa oziroma komisije:

 • ZA ŠPORT IN GIBALNO KULTURO – 7 ČLANOV
 • ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO – 5 ČLANOV
 • ZA IZLETNIŠTVO IN TURIZEM – 5 ČLANOV
 • ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA – 5 ČLANOV
 • ZA KADROVSKE ZADEVE – 5 ČLANOV

 

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV:

DU naj svoje predloge za kandidate članov komisij oddajo v roku 30 dni, to je vključno do dne 19.5.2023, na Komisijo za kadrovske zadeve PZDU, po elektronski pošti ali na naslov PZDU, naveden v glavi tega poziva.

Obvezno priloga je podpisana izjava kandidata s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, ki je priloga tega poziva.

Predloge kandidatov za člane navedenih komisij bo pripravila Komisija za kadrovske zadeve PZDU in ga posredovala Upravnemu odboru v obravnavo in sprejem.

Z dnevom imenovanja članov Komisij, bo prenehal mandat vsem dosedanjim članom komisij.   

Predsednik PZDU

Robert Plavčak, univ. dipl.prav. l.r.

IZJAVA KANDIDATA


 • januar 2022 LETOVANJE V DELFINU

  LETOVANJE V DELFINU

  Hotel Delfin in PZDU Gorenjske vabita člane gorenjskih društev upokojencev na letovanje v hotel Delfin v Izolo z brezplačnim prevozom TERMIN: 2. 3. 2022 - 9. 3. 2022 ...

  Prikaži več
 • november 2021 VELJAVNI UKREPI COVID-19

  VELJAVNI UKREPI COVID-19

  Od 8.11.2021 so posamezni ukrepi za zajezitev širjenja okužbe Covid-19 zaostreni. ...

  Prikaži več
 • maj 2021 RAZPIS ZA PRIZNANJA PZDU GORENJSKE

  RAZPIS ZA PRIZNANJA PZDU GORENJSKE

  Na podlagi določb 18. člena Pravilnika o priznanjih Komisija za kadrovske zadeve razpisuje postopek za zbiranje predlogov za priznanja PZDU Gorenjske za leto 2021. ...

  Prikaži več
 • november 2020 ZAŽIVEL NOV TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO

  ZAŽIVEL NOV TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO

  9. novembra 2020 je bil vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. ...

  Prikaži več
 • oktober 2020 ODPOVED ŠPORTNIH IGER IN KULTURNIH DOGODKOV

  ODPOVED ŠPORTNIH IGER IN KULTURNIH DOGODKOV

  Planirani športni dogodki in kulturne prireditve v letu 2020 ne bodo izvedeni. ...

  Prikaži več