RAZPIS ZA PRIZNANJA PZDU GORENJSKE

Na podlagi določb 18. člena Pravilnika o priznanjih Komisija za kadrovske zadeve razpisuje postopek za zbiranje predlogov za priznanja PZDU Gorenjske za leto 2021.

Predlagatelji

Pri pripravi predlogov za priznanja PZDU Gorenjske predlagatelji (to so organi PZDU, društev upokojencev in klubov) obvezno upoštevajte določbe Pravilnika o priznanjih. V obrazec za predlaganje priznanj  je potrebno zahtevane podatke natančno in dosledno navesti.   Obrazec je v prilogi razpisa.

Roki za predložitev priznanj

  1. Predlagatelji društva upokojencev, aktivi in klubi predložijo obrazložene predloge na predpisanih obrazcih, ter jih pošljejo na PZDU Gorenjske (Komisiji za kadrovske zadeve) do vključno 30. septembra. 2021.

 

Roke za vlaganje predlogov in pravilno izpolnjene obrazce je potrebno spoštovati, saj prepozno vloženih in nepopolnih predlogov komisija ne bo upoštevala (19. člen).

Za več informacij sva na razpolago:  

predsednik Kadrovske komisije Branko Vodopivec (vodopivecbranko@yahoo.com)

in Vera Polajnar  PZDU (pzdu.gorenjske@gmail.com).

Predsednik komisije za kadrovske zadeve

Branko Vodopivec, l.r

OBRAZEC ZA PRIJAVONazaj