Program dela

PROGRAM DELA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2020

Glede na družbeno ekonomske razmere, je poleg že ustaljenih dejavnosti, ena izmed pomembnejših nalog, tako kot do sedaj, če ne najpomembnejša Pokrajinske zveze  spremljanje nastajajoče zakonodaje s socialnega področja in politika pokojnin ter njihovo usklajevanje.

Zato se bomo še naprej z organi ZDUS, skladno z vsebinskim načrtom dela ZDUS za leto 2020, aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev. V ta namen se bomo kot v letu 2019 dejavno vključevali v aktivnosti ZDUS in jo pri tem podpirali.

PZDU se bo udeležila Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali od 19- do 21.5.2020, v organizaciji ZDUS in Gospodarskega razstavišča v Ljubljani ter pri tem tudi aktivno sodelovala.

Še vedno pa je STALNICA DELOVANJA PZDU Gorenjske:

Ø  PZDU bo še v naprej mesto, kamor DU naslavljajo svoje pobude, prošnje in zahteve,

Ø  komunikacija in koordinacija med ZDUS-om in DU,

Ø  UO PZDU se bo sestajal praviloma na dva meseca ali po potrebi, kjer se bo sproti obravnavala problematika PZDU in DU ter se prenašala na ZDUS in obratno. V kolikor bo narava obravnavane tematike to dovoljevana, bomo odločitve sprejemali na korespondenčnih sejah,

Ø  PZDU bo skupaj z DU Gorje bo organizirala v četrtek 9. julija srečanje Gorenjskih upokojencev 2020,

Ø  PZDU bo v petek 4. decembra organizirala »Dan PZDU Gorenjske« in podelila priznanja PZDU Gorenjske,

Ø  PZDU bo v letu 2020, če bo potrebno, izvedla posvete, seminarje oziroma izobraževanja s temami, ki so najbolj aktualne za upokojence, z udeležbo vseh predstavnikov DU Gorenjske,

Ø  ugotavljanje plačila članarine DU Gorenjske do PZDU skladno s sklepom PZDU,

Ø  PZDU bo še naprej sodelovala v izvajanju projekta »Starejši za starejše«,

Ø  PZDU bo z DU v letu 2019, tako kot do sedaj, v celoti delovala preko računalniškega sistema,

Ø  povezovanje PZDU bo z naslednjimi inštitucijami:

-      občine - prijave na razpise za financiranje DU in po možnosti tudi PZDU,

-      športna in kulturna društva - za skupno nastopanje na tekmovanjih in prireditvah,

-      sodelovanje drugimi organizacijami za pripravo športnih, kulturnih ter drugih prireditev.

Programi komisij v okviru PZDU Gorenjske so sestavni del tega programa.