Predstavitev, organizacija

Program Starejši za starejše so pripravili strokovnjaki Slovenske filantropije in gerontologije z namenom, da se okrepi sodelovanje in organizacija pomoči starejšim občanom na njihovih domovih. Vse aktivnosti in oblike sodelovanja s starejšimi občani so zasnovane na osnovi odgovorov iz raziskave, oziroma ankete, ki jo društveni prostovoljci opravijo ob prvem obisku. Z anketo želimo ugotoviti predvsem kako  ljudje živijo, ali morda potrebujejo pomoč in ali si želijo, da jih prostovoljci ponovno obiščejo. Na tej osnovi se organizirajo vse nadaljnje aktivnosti, ki jih v društvu spremlja in organizira koordinator društva.

Gorenjska društva s 371 prostovoljci pokrivajo 22.152 občanov občin: Kamnik, Cerklje, Šenčur, Kranj, Naklo Škofja Loka, Žiri, Železniki, Tržič, Radovljica, Bled, Gorje, Žirovnica in Jesenice. Za sodelovanje s prostovoljci se je do sedaj odločilo skupaj 17.738 občanov, ki v pretežni večini želijo, da jih prostovoljci občasno obiskujejo in jim v okviru možnosti tudi pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih težav, s katerimi se srečujejo v tej starosti. Naši prostovoljci so marsikomu lahko v veliko pomoč tudi pri iskanju institucionalnega varstva, saj na izobraževalnih delavnicah pridobijo tudi potrebne informacije kako  do strokovne pomoči, kadar je ta potrebna.

Program Starejši za starejše se vsako leto širi po vsej Sloveniji. Do sedaj je v program vključeno skupno 240 društev upokojencev. Tudi na Gorenjskem se je program dobro uveljavil. Predvsem nas veseli, da so z našim delom zadovoljni tudi uporabniki, oz. občani, ki jih obiskujejo naši prostovoljci. Število društev se postopoma povečuje, kar kaže na to, da v društvih v tem programu vidijo priložnost, da okrepijo vlogo komisij za socialna vprašanja, ki so v nekaterih društvih zelo uspešne, hkrati v programu prepoznajo tudi priložnost, da ponudijo pomoč tudi vrstnikom, ki še niso člani društev upokojencev.

DEJAVNOST MED EPIDEMIJO

Med epidemijo Covid-19 se je prostovoljstvo le še okrepilo, z njim pa se krepi tudi medgeneracijska solidarnost.

Program Starejši za starejše je že v prvem valu epidemije v obdobju od marca do maja zabeležil večje potrebe po pomoči. Prostovoljke in prostovoljci so samo takrat opravili v Sloveniji skoraj 34.700 telefonskih klicev, poslali skoraj 6.000 kratkih sporočil, zašili in razdelili so več kot 24.300 obraznih zaščitnih mask. Izvedli so različne oblike pomoči – pogovor, nakup in dostava živil in zdravil, dostavljali so osebna zaščitna sredstva, opravljali bančne storitve, pomagali so pri hišnih opravilih in na vrtu, prevozih, vzpostavljali ali posredovali kontakte javnim službam, organizirali in dostavljali so hrano,… Odkritih je bilo preko 120 novih oseb, ki so pomoč potrebovale.

V obdobju od junija do oktobra so vodstvo programa, koordinatorke in koordinatorji ter prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za starejše organizirali in izvedli skoraj 27.000 fizičnih obiskov, izvedli preko 17.000 pomoči in storitev, opravili nekaj manj kot 1.700 telefonskih pogovorov in skoraj 2.000 spremstev in sprehodov, več kot 1.000 prevozov, skoraj 1.200 dostav iz trgovine in opravili skoraj 6.000 drugih opravil (dostava, hišna opravila, povezave z lokalnimi javnimi službami).


Vsa DU v program niso vključena in jih vabimo, da se pridružijo skupaj s svojimi prostovoljkami in prostovoljci z namenom pomoči starejšim, sovrstnikom, pomoči potrebnim, ne nazadnje tudi z namenom osebne in duhovne rasti posameznika in za krepitev družbe kot celote.