Obvezni dokumenti

Vsi obvezni dokumenti, pravilniki in navodila ki  jih mora imeti društvo so na voljo v računalniškem programu BOPRO pod naslovom: «Obvezni dokumenti«   ………

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU

PRAVILNIK O PROSTOVOLJNEM DELU

PRIROČNIK ZA KOORDINATORJA