Šport in rekreacija

   

R  A  Z  P  I  S

ZA IZVEDBO REKREACIJSKO-ŠPORTNIH IGER

PZDU GORENJSKE  ZA LETO 2023

Na podlagi 4. člena PRAVIL, rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske razpisuje pogoje za izvedbo pokrajinskih športnih iger PZDU Gorenjske za leto 2023 in sicer za sledeče panoge:

 1. SMUČANJE – VSL in teki na smučeh
 2. KEGLJANJE
 3. BALINANJE
 4. STRELJANJE z zračno puško
 5. PLAVANJE
 6. TENIS
 7. NAMIZNI TENIS
 8. PIKADO
 9. ŠAH
 10. KEGLJANJE s kroglico na vrvici
 11. KOLESARJENJE
 12. SREČANJE POHODNIKOV
 13. PRSTOMET

Izvajalec oz. organizator pokrajinskih športnih iger mora poleg PRAVIL rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske upoštevati oz. navesti:

 • primernost tekmovališča,
 • kraj,
 • možnost računalniške obdelave podatkov,
 • predvideni datum izvedbe,
 • strokovni kader,
 • preverjanje članskih izkaznic,
 • določitev organizatorja višine startnine,
 • plačilo DU članarine do PZDU za leto 2023
 • ostalo organizacijo i.t.d.

Prijave je potrebno poslati na PZDU do petka 18.11.2022.  Prosimo, da istočasno ponudniki posredujejo naslov, telefonsko številko in e-pošto vodja komisije (sekcije)  za šport pri DU.                                                                                                         

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske bo na podlagi prispelih prijav izbrala  ponudnika-organizatorja PŠI  2023.

 

                                                                                              Predsednik komisije Ivo Veger, l.r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    R  A  Z  P  I  S

ZA IZVEDBO REKREACIJSKO–ŠPORTNIH  IGER PZDU GORENJSKE, ZA LETO 2022

Na podlagi 4. člena PRAVIL rekreacijsko – športnih iger PZDU Gorenjske , razpisujemo pogoje za izvedbo pokrajinskih športnih iger PZDU Gorenjske, za leto 2022 in sicer za sledeče panoge:

 1. SMUČANJE - VSL in teki na smučeh
 2. SANKANJE
 3. KEGLJANJE
 4. BALINANJE
 5. STRELJANJE z zračno puško
 6. PLAVANJE
 7. TENIS
 8. NAMIZNI TENIS
 9. PIKADO
 10. ŠAH
 11. KEGLJANJE s kroglo na vrvici
 12. KOLESARJENJE
 13. SREČANJE POHODNIKOV
 14. PRSTOMET

 Izvajalec oz. organizator pokrajinskih športnih iger mora poleg PRAVIL rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske upoštevati oz. navesti:

 • primernost tekmovališča,
 • kraj,
 • možnosti računalniške obdelave podatkov,
 • predvideni datum,
 • strokovni kader,
 • preverjanje članskih izkaznic,
 • določiti višino startnine (sklep UO )
 • plačilo DU članarine do PZDU za leto 2019
 • ostalo organizacijo itd.

Prijave je potrebno poslati  na PZDU do  28.01.2022. Prosimo, da ponudniki istočasno posredujejo naslov, telefonsko številko in e- pošto vodja komisije (sekcije) za šport pri DU Gorenjske.

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU bo na podlagi prispelih prijav izbrala ponudnika-organizatorja PŠI / 2022 .

V pričakovanju vaše ponudbe, vas lepo pozdravljamo !

                                                                                         Predsednik komisije:

                                                                                          Ivo Veger l.r.

                       

 

      PRAVILA ŠPORTNIH IGER