Šport in rekreacija

    

SEZNAM ORGANIZATORJEV ŠPORTNIH IGER IN SREČANJ 2024

 

VELESLALOM IN TEKI                         DU KOMENDA                                        ?

NAMIZNI TENIS                                    DU BOH. BISTRICA                                 15.3.2024

ŠAH                                                       DU JESENICE                                          20.3.2024

STRELJANJE                                        DU ŠKOFJA LOKA                                   MAREC 2024

PIKADO                                                 DU KOMENDA                                          28.3.2024

KEGLJANJE                                          DU KRANJ                                                24.4.2024

SREČANJE POHODNIKOV                  DU JESENICE                                          MAJ 2024

PRSTOMET                                           DU BRITOF  PREDOSLJE                       30.5.2024

TENIS                                                    DU KAMNIK                                              5.6.2024 

BALINANJE                                           DU ŠKOFJA LOKA                                    JUNIJ 2024  

SREČANJE KOLESARJEV                   DU ŠENČUR                                             JUNIJ 2024

KEG. NA VRVICI                                    DU DOVJE MOJSTRANA                         20.6.2024

PLAVANJE                                             DU RADOVLJICA                                      AVGUST 2024  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       UDELEŽBA NA ŠPORTNIH IGRAH PZDU 2023

      TOČKOVANJE VELIKA DRUŠTVA

       TOČKOVANJE SREDNJA DRUŠTVA

      TOČKOVANJE MALA DRUŠTVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                         R A Z P I S                                         25.10.2023

ZA IZVEDBO REKREACIJSKO-ŠPORTNIH  IGER PZDU GORENJSKE, ZA LETO 2024

Na podlagi 4. člena PRAVIL rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske  razpisuje pogoje za izvedbo pokrajinskih športnih iger PZDU Gorenjske, za leto 2024 in sicer za sledeče panoge:

 1. JANUAR, FEBRUAR VELESLALOM IN TEKI
 2. MAREC, APRIL NAMIZNI TENIS
 3. MAREC, APRIL PIKADO
 4. MAREC, APRIL ŠAH
 5. MAREC, APRIL STRELJANJE
 6. MAREC, APRIL KEGLJANJE
 1. MAJ, JUNIJ KEGLJANJE Z VRVICO
 2. MAJ, JUNIJ BALINANJE
 3. MAJ, JUNIJ PRSTOMET
 4. MAJ, JUNIJ TENIS
 5. MAJ, JUNIJ SREČANJE KOLESARJEV 
 6. MAJ, JUNIJ SREČANJE POHODNIKOV
 7. AVGUST, SEPTEMBER PLAVANJE

 

Izvajalec oz. organizator pokrajinskih športnih iger mora poleg PRAVIL rekreacijsko- športnih iger PZDU Gorenjske upoštevati oz. navesti:

 • primernost tekmovališča,
 • kraj,
 • možnost računalniške obdelave podatkov,
 • predvideni datum izvedbe,
 • strokovni kader,
 • preverjanje članskih izkaznic,
 • določitev organizatorja višine startnine,
 • plačilo DU članarine do PZDU za leto 2023,
 • ostalo organizacijo i.t.d.

Prijave je potrebno poslati na PZDU do ponedeljka 20.11.2023. Prosimo, da istočasno ponudnik posredujejo naslov, telefonsko številko in e-pošto vodja komisije (sekcije) za šport pri DU Gorenjske.

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske bo na podlagi prispelih prijav izbrala ponudnika-organizatorja PŠI / 2024.

V pričakovanju vaše ponudbe,  vas lepo pozdravljamo!

                                                                                                      Predsednik KŠRG

                                                                                                      Ivo Veger l. r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R  A  Z  P  I  S

ZA IZVEDBO REKREACIJSKO-ŠPORTNIH IGER

PZDU GORENJSKE  ZA LETO 2023

Na podlagi 4. člena PRAVIL, rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske razpisuje pogoje za izvedbo pokrajinskih športnih iger PZDU Gorenjske za leto 2023 in sicer za sledeče panoge:

 1. SMUČANJE – VSL in teki na smučeh
 2. KEGLJANJE
 3. BALINANJE
 4. STRELJANJE z zračno puško
 5. PLAVANJE
 6. TENIS
 7. NAMIZNI TENIS
 8. PIKADO
 9. ŠAH
 10. KEGLJANJE s kroglico na vrvici
 11. KOLESARJENJE
 12. SREČANJE POHODNIKOV
 13. PRSTOMET

Izvajalec oz. organizator pokrajinskih športnih iger mora poleg PRAVIL rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske upoštevati oz. navesti:

 • primernost tekmovališča,
 • kraj,
 • možnost računalniške obdelave podatkov,
 • predvideni datum izvedbe,
 • strokovni kader,
 • preverjanje članskih izkaznic,
 • določitev organizatorja višine startnine,
 • plačilo DU članarine do PZDU za leto 2023
 • ostalo organizacijo i.t.d.

Prijave je potrebno poslati na PZDU do petka 18.11.2022.  Prosimo, da istočasno ponudniki posredujejo naslov, telefonsko številko in e-pošto vodja komisije (sekcije)  za šport pri DU.                                                                                                         

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Gorenjske bo na podlagi prispelih prijav izbrala  ponudnika-organizatorja PŠI  2023.

 

                                                                                              Predsednik komisije Ivo Veger, l.r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    R  A  Z  P  I  S

ZA IZVEDBO REKREACIJSKO–ŠPORTNIH  IGER PZDU GORENJSKE, ZA LETO 2022

Na podlagi 4. člena PRAVIL rekreacijsko – športnih iger PZDU Gorenjske , razpisujemo pogoje za izvedbo pokrajinskih športnih iger PZDU Gorenjske, za leto 2022 in sicer za sledeče panoge:

 1. SMUČANJE - VSL in teki na smučeh
 2. SANKANJE
 3. KEGLJANJE
 4. BALINANJE
 5. STRELJANJE z zračno puško
 6. PLAVANJE
 7. TENIS
 8. NAMIZNI TENIS
 9. PIKADO
 10. ŠAH
 11. KEGLJANJE s kroglo na vrvici
 12. KOLESARJENJE
 13. SREČANJE POHODNIKOV
 14. PRSTOMET

 Izvajalec oz. organizator pokrajinskih športnih iger mora poleg PRAVIL rekreacijsko-športnih iger PZDU Gorenjske upoštevati oz. navesti:

 • primernost tekmovališča,
 • kraj,
 • možnosti računalniške obdelave podatkov,
 • predvideni datum,
 • strokovni kader,
 • preverjanje članskih izkaznic,
 • določiti višino startnine (sklep UO )
 • plačilo DU članarine do PZDU za leto 2019
 • ostalo organizacijo itd.

Prijave je potrebno poslati  na PZDU do  28.01.2022. Prosimo, da ponudniki istočasno posredujejo naslov, telefonsko številko in e- pošto vodja komisije (sekcije) za šport pri DU Gorenjske.

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU bo na podlagi prispelih prijav izbrala ponudnika-organizatorja PŠI / 2022 .

V pričakovanju vaše ponudbe, vas lepo pozdravljamo !

                                                                                         Predsednik komisije:

                                                                                          Ivo Veger l.r.

                       

 

      PRAVILA ŠPORTNIH IGER