Predstavitev PZDU Gorenjske

Do ustanovitve pokrajinskih zvez društev upokojencev je prihajalo nekako spontano, saj so društva čutila, da potrebujejo nekoga, ki bo vodil koordinacijo in nastopal kot njihov predstavnik, predvsem na državni ravni, torej v odnosu do Zveze društev upokojencev Slovenije.

 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je bila ustanovljena med zadnjimi v Sloveniji, 4. septembra. 2003 na letnem srečanju upokojencev Gorenjske, na Soriški planini.

Postopoma so se v zvezo vključevala še ostala društva.

 

Razveseljivo je, da se je v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske vključilo 11 društev z ljubljanske statistične regije. Postali smo največja pokrajina v Sloveniji po številu, ki znaša 33.690 članov, in po površini območja občin, katerih društva so v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske s kar 2.785 km2.

 

Pokrajinske zveze so postale koordinatorke med društvi upokojencev in ZDUS-om. Pokrajine so bile vnesene v Statut ZDUS-a šele v letu 2008, s statusom pokrajinske upokojenske organizacije. Dopolnjen Statut je bil sprejet na izrednem zboru članov ZDUS-a v Ljubljani 1. oktobra 2008.

 

Vsebinsko delovanje pokrajin ni le sprejemanje in odgovarjanje na dopise ter pošiljanje obvestil in raznovrstnih informacij, ampak tudi organiziranje različnih dejavnosti na športnem in kulturnem področju ter tehnične kulture, izletništva, organiziranje predavanj, okroglih miz, posvetov ekskurzij in letnih srečanj upokojencev Gorenjske. Trudimo se na področju aktivnega državljanstva, v letošnjem letu – 2016  pa je bila ustanovljena tudi Socialna komisija, tudi z namenom, da se še tesneje povežemo z s projektom ZDUS-a Starejši za starejše, v katerega je aktivno in uspešno vključeno kar nekaj društev upokojencev. Od 47 jih je vključeno 24 društev.

 

Želja vodstva pokrajine je še poglabljati sodelovanje tako v organih ZDUS, kjer smo zastopani, kot na zboru članov, v upravnem odboru, strateškem in strokovnem svetu, 12 komisijah ter v skupini za pripravo Statuta in splošnih aktov ZDUS-a. Prav tako pa so želimo še bolj poglobljeno sodelovanje z društvi upokojencev, saj bi z izmenjavo izkušenj in mnenj lažje reševali marsikatera pereča vprašanja.

 

 STATUT PZDU

 

Zapisniki:

2. srečanje predsednikov DU zgornje Gorenjske Bled 09.05.2022 

2. srečanje predsednikov DU osrednje Gorenjske Kranj 11.05.2022 

2. srečanje predsednikov DU vzhodne Gorenjske Komenda 16.05.2022