VELJAVNI UKREPI COVID-19

Od 8.11.2021 so posamezni ukrepi za zajezitev širjenja okužbe Covid-19 zaostreni.

Za delo v organizaciji in za uporabnike storitev/dejavnosti je potrebno izpolnjevati pogoje PCT, kar se izkaže z ustreznim dokazilom, pri tem velja:

-          prebolevnik z dokazilom o prebolelosti, ki je starejše od 10 dni in ni starejše od 180 dni,

-          za osebe, ki so se cepile, z dokazilom o cepljenju (digitalno potrdilo in/ali cepilni kartonček),

-          za testirane z dokazilom, da test ni starejši od 48 ur (pozor: v organizacijah lahko zaposleni ali osebe, ki delajo na podlagi druge pogodbe, opravljajo samotestiranje, ki mora biti kontinuirano in pod nadzorom osebe, ki organizira delo – 3x tedensko).

Preverjanje pogoja izvaja oseba zadolžena za organiziranje dela in po pooblastilu.

Pogoj PCT velja za vse – prostovoljci/honorarno zaposelni/ zaposleni/poslovodeči/ in za vse uporabnike storitev/dejavnosti.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati mlajšim od 12 let.

Več informacij o EU digitalnem potrdilu TUKAJ. Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT se po novem tudi vpogleda v osebni dokument (teh podatkov se ne sme hraniti).

Po novem je začasno prepovedano združevanje z izjemo ožjih družinskih in članov istega gospodinjstva. Prav tako so začasno prepovedane javne prireditve, shodi, slavja, praznovanja – z izjemami za kulturne in športne prireditve (v zaprtem prostoru, fiksna sedišča, 1,5 m medosebne razdalje). Na teh prireditvah je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, nošenje maske, prezračevanje prostora, razkuževanje rok, ne pozabite na pisno obvestilo za obvezo izpolnjevanje pogoja PCT na vidnem mestu.

Maske so obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih (dovoljene so le medicinske/kirurške in FFP2, maske iz blaga niso dovoljene). Maska je obvezna tudi na zunanjih javnih površinah, če ni mogoče vzdrževati najmanj 1,5 m medosebne razdalje in če ne gre za člane istega gospodinjstva.

Vse aktualne informacije glede ukrepov so vedno na voljo TUKAJ.

 Nazaj