CEPIMO SE

Čeprav starost prinaša v naša življenja zdravstvene in socialne tegobe, pogosto tudi stiske in občutke osamljenosti, lahko v naša življenja vnese tudi nove izzive.

Vsi vemo, da odpornost telesa z upadom fizične aktivnosti oslabi naš imunski sistem, zato s(m)o starejši ljudje bolj podvrženi različnim prehladnim obolenjem in virusnim boleznim in s Sars-Cov-19 ni nič drugače.

Samozaščitni ukrepi niso nikoli dovolj učinkoviti, zato strokovnjaki pričakujejo, da bomo to dosegli z ustrezno precepljenostjo prebivalstva, seveda pa tudi  z varnimi in učinkovitimi cepivi.

Kolektivna imunost v državi realno predstavlja zaščito pred okužbo do katere pride, kadar je velik delež prebivalstva že  imun, pred okužbo pa so zaščiteni tudi ne imuni posamezniki. Bolezen se namreč v populaciji zaradi večjega dela cepljenih posameznikov ne more več prenašati, ker se verige prenosov okužbe prekinejo oziroma omejijo.

Za dosego takih razmer pa je zelo pomembno, da se cepi kar največ prebivalcev. ZDUS zato poziva vse necepljene člane, da se zdaj, ko je cepiva dovolj in je tudi izbira cepiva odločitev posameznika, da se cepijo na najbližjem cepilnem mestu.

Zaščitimo torej svoje zdravje, cepimo se,  saj bomo le tako preprečili morebitno okužbo z virusom Sars-Cov-19 in starost preživljali brez negotovosti in  strahu.

Janez Sušnik, predsednik ZDUS in

Milan Krek, direktor NIJZNazaj