DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI

Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies sta v Ankaranu pripravila okroglo mizo z naslovom Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi.

Slovenija se, kot večina držav in regij znotraj Evropske unije, sooča z zaskrbljujočim demografskim razvojem, za katerega je značilno upadanje natalitete in hkrati podaljševanje življenjske dobe.

Janez Sušnik, predsednik ZDUS je uvodoma opozoril na dejstvo, da se v vsakdanji komunikaciji, ko steče beseda o demografskih spremembah, vse preveč pozablja na družino kot osnovno celico naše družbe. Navzoče je seznanil z nedavno izdano publikacijo ZDUS z naslovom Organizirane oblike zagotavljanja kakovostne starosti. ZDUS zagovarja stališče, da starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju na svojem domu, tudi v obliki sobivanja in medgeneracijske povezanosti ter solidarnosti ter ob pomoči lokalne skupnosti in države. Opozoril je še na to, da starejši prav zaradi doseganja višjih starosti kot prej potrebujejo dlje časa različne oblike pomoči, tudi nego, zato še toliko bolj nestrpno pričakujemo Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo uredil zlasti razmere v domovih za starejše. Opozoril pa je še na področje, ki je bilo do zdaj prezrto, to pa so negovalni domovi za tiste starejše osebe, ki potrebujejo tudi zdravstveno 24 urno oskrbo.

Vir: ZDUSNazaj