JAVNI POZIV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije

- V DOMU PETRA UZARJA TRŽIČ,

- V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Podrobnejša navodila dobite na naslednjih povezavah:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dom-petra-uzarja-trzic/

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/domu-starejsih-obcanov-preddvor/

 

 

Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki.

Življenjepis- europass

Priloga 1

Izjava o izpolnjevanju posebnih kriterijev za imenovanje

Priloga 2

Izjava o dovoljenju za obdelavo in uporabo osebnih podatkov

Priloga 3

 

Rok za prijavo: 21.12.2020 do 12. ure

Odpiranje prijav: 23.12.2020Nazaj