OBVESTILA IN USMERITVE ZA RAVNANJE OBISKOVALCEV PZDU TER ČLANOV DU

Dne 17.2.2021 se je sestal kolegij predsednika PZDU Gorenjske. Seznanil se je z obstoječo situacijo zaradi koronavirusa in sprejel naslednja obvestila in usmeritve za ravnanje obiskovalcev PZDU .

Delovanje PZDU:

  1. Uradne ure v pisarni PZDU so vsako sredo med 09 -12 in sicer od 24.2.2021 dalje.

    Zaželjena je predhodna najava.

  1. Izvede se korespondenčna seja upravnega odbora PZDU.
  2. Zbor članov PZDU bo izveden korespondenčno.
  3. Komisije pri PZDU pričnejo s svojim delom in določijo aktivnosti za leto 2021.
  4. Srečanja upokojencev Gorenjske letos NE BO.

 

V zvezi z izvedbo občnih zborov članic, velja naslednje: 

Organi DU lahko obravnavajo svoja poročila na rednih sejah (trenutno je dovoljeno zbiranje do 10 oseb ob upoštevanju veljavnih ukrepov), oziroma korespondenčno. Predhodno mora bilanco obvezno obravnavati pristojni NO in o njej izreči svoje mnenje. Poročila potem obravnava in sprejme upravni odbor DU.

Tam kjer je to mogoče, se zbor članov lahko skliče korespondenčno. V kolikor je to nemogoče ali bi to terjalo velike stroške in napore, se zbor članov ne skliče. Poročila lahko potrdi samo upravni odbor DU na seji ali korespondenčno. O tem se na krajevno običajen način obvesti svoje člane. 

Volitve v DU ni mogoče izvesti na korespondenčen način. Pred prenehanjem mandata sprejme upravni odbor DU sklep, da se vsi mandati organov DU podaljšajo do prvega zbora članov. Ta se izvede najkasneje v 3 mesecih po sprostitvi ukrepov.

Te usmeritve veljajo do sproščanja ukrepov. V tem času je potrebno upoštevati veljavna navodila NIJZ, predvsem pa opozarjamo na redno razkuževanje rok, vsaj 1,5 m distance in obvezno nošenje mask v notranjih prostorih ter redno prezračevanje.

Vse ostale informacije lahko dobite v tajništvu PZDU, oziroma v času uradnih ur ali po telefonu 059921529, oziroma elektronski pošti pzdu.gorenjske@gmail.com.   

Ostanite zdravi.

                                                                                                                      Predsednik PZDU

                                                                                                          Robert Plavčak, univ.dipl.prav.Nazaj