OBVESTILO

Vabimo vas, da si ogledate oddajo na TV Slovenija 1 "O DOLGOTRAJNI OSKRBI" v sredo 11. novembra ob 17,25 in v sredo 18. novembra ob 17,25.

IZZIVI SREBRNE GENERACIJE: POSKUSNI PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE, 1. DEL
V sredo, 11. 11. 2020, ob 17.25 na TV SLO 1

Poskusni projekt dolgotrajne oskrbe, ki so ga izvajali na Koroškem in pri katerem so preizkušali novosti iz osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi, je pokazal, da zakonski osnutek prinaša veliko bolj poenoten postopek vključevanja v dolgotrajno oskrbo od zdajšnjega. Kdo vse pa bo upravičen do sredstev in storitev, predvidenih za dolgotrajno oskrbo? Kakšna bodo merila razvrščanja upravičencev v različne kategorije? Katere storitve, ki jih bodo izvajale enote za oskrbo in enote za ohranjanje samostojnosti, jim bodo pripadale glede na kategorijo? Bodo v prihodnje ljudje v domovih za starejše in tisti, ki so še doma, deležni primerljivih tako zdravstvenih kot socialnih storitev? Do institucionalnega varstva naj bi bili po osnutku zakona upravičeni po večini tisti, uvrščeni v 4. in 5. kategorijo; strošek nastanitve bi še naprej nosil uporabnik sam, vendar naj ta ne bi presegel 90 odstotkov najnižje starostne pokojnine in bi ga zmogel plačevati vsak, ki se upokoji s polno delovno dobo. Vsem preostalim upravičencem do dolgotrajne oskrbe naj bi primerljivo oskrbo zagotavljali na domu.

IZZIVI SREBRNE GENERACIJE: POSKUSNI PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE, 2. DEL
V sredo, 18. 11. 2020, ob 17.25 na TV SLO 1

V drugem delu oddaje nam izvajalci poskusnega projekta dolgotrajne oskrbe med drugim nazorno predstavijo storitve, predvidene po osnutku Zakona o dolgotrajni oskrbi. Gre za niz integriranih storitev, med katerimi so tudi pomoč fizioterapevta, delovnega terapevta, socialnega delavca itd., s katerimi bi čim dlje ohranjali samostojnost ljudi, predvsem tistih, ki so še doma. V oddaji bomo izvedeli še, kolikšna bo cena teh storitev in ali lahko pričakujemo izvajanje novih, kot sta telemedicina in e-oskrba, kako namerava država na področju dolgotrajne oskrbe rešiti pomanjkanje osebja in kako poskrbeti za višje plače zaposlenih, koliko denarja bo dolgotrajni oskrbi sploh namenila in kako bo zagotovila sredstva zanjo.

Oddaje si lahko ogledate tudi kasneje na portalu MMC na povezavi https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo , s tem da izberete datum in uro prispevka.Nazaj