PROJEKT E-OSKRBA ZA VARNO BIVANJE DOMA

Ministrstvo za zdravje je v okviru razpisa za izbor operacije "E-oskrba na domu" izbralo Telekom Slovenije in partnerja Zvezo društev upokojencev Slovenije za zagotavljanje storitve E-oskrba.

Storitev E-oskrba omogoča bolj varno ter samostojno bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo podporo. S tem projektom želi Ministrstvo za zdravje krepiti samostojnost, varnost in višjo kakovost življenja starejšim na njihovem domu z uporabo E-oskrbe. Storitev in opremo za E-oskrbo bo upravičencem zagotovil Telekom Slovenije.

TRAJANJE PROJEKTA: OD 14.04.2022 DO 30.09.2023

PROJEKT FINANCIRATA: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS) in MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS

 

 

KDO LAHKO BREZPLAČNO UPORABLJA E-OSKRBO?

Upravičenci do brezplačne uporabe E-oskrbe so osebe, ki živijo na svojem domu (torej ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe), so polnoletni ter ne morejo v celoti sami skrbeti zase zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb oziroma pretežni del dneva bivajo sami.

KAJ VKLJUČUJE BREZPLAČNA UPORABA STORITVE E-OSKRBA?

V okviru izvajanja tega projekta dobijo uporabniki brezplačno namestitev in mesečno naročnino za Polni paket E-oskrbe. Polni paket E-oskrba vključuje:

 • najem in uporabo varovalnega telefona z gumbom za klic na pomoč,
 • najem in uporabo zapestnice z gumbom za klic na pomoč,
 • najem in uporabo mobilnega detektorja gibanja na obesku za klic na pomoč,
 • SIM-kartico z direktno povezavo v asistenčni center,
 • asistenčne storitve 24 ur na dan,
 • vzdrževanje in servisiranje opreme,
 • tehnična pomoč 24 ur na dan,
 • namestitev opreme in vzpostavitev delovanja.

KAKO DELUJE E-OSKRBA SI OGLEJTE NA FILMU NA SPODNJEM PRISPEVKU:

PRISPEVEK O E-OSKRBI

 

KAKO UREDIMO BREZPLAČNO UPORABO?

Zato, da si zagotovite brezplačno uporabo E-oskrbe pokličite prostovoljca društva upokojencev v vašem kraju, ki vam bo izpolnil obrazec z izjavo, da izpolnjujete pogoje za E-oskrbo in obrazec "E-oskrba-podatki o upravičencu do E-oskrbe in njegovih oskrbovalcih" ter oba obrazca posredoval na Telekom.

KAJ OMOGOČA E-OSKRBA UPORABNIKOM?

 • varnost 24 ur na dan
 • samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem domu,
 • pomoč tudi kadar sami ne morejo sprožiti klica,
 • enostavno uporabo in montažo brez vrtanja in posebnih napeljav.

 

KAJ OMOGOČA SVOJCEM UPORABNIKA?

 • stalen stik s svojci in občutek varnosti,
 • lažje usklajevanje dnevnih obveznosti,
 • hitro obveščanje v primeru klica na pomoč,
 • strokovno podporo usposobljenega osebja v asistenčnem centru.

 

ČE POTEBUJETE DODATNE INFORMACIJE:

 • pokličite na brezplačno številko TELEKOM 080 12 13 od ponedeljka do petka od 8h do 16h
 • pokličite na ZDUS 051 252 000 od ponedeljka do petka od 8h  do 12h
 • pokličite društvenega prostovoljca v vašem društvu upokojencev
 • pišite na e-naslov: eoskrba@telekom.si 

 Nazaj