PRVI OKTOBER MEDNARODNI DAN STAREJŠIH

OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH Čedalje več starejših (65+) ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro

Letošnji mednarodni dan starejših je posvečen zdravju starejših. V 2019 jih je več kot tretjina ocenila svoje zdravstveno stanje kot dobro ali zelo dobro. Po podatkih iz 2018 jih lahko 88 % računa na nematerialno pomoč sorodnikov, prijateljev, sosedov (npr. pri opravilih, ob bolezni).

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov pred 30 leti. Ker vse letošnje leto poteka v znamenju pandemije covida-19, se nanjo letos navezuje tudi glavna tema tega dne: Ali se zaradi pandemije kaj drugače spopadamo z vprašanjem starosti in staranja? Namen te teme je spodbuditi razpravo o zdravju starejših, njihovih zdravstvenih potrebah ter tudi o skrbi za lastno zdravje.

Starostna meja, kdaj je kdo star, ni jasno določena. V Sloveniji se običajno šteje za prelomnico dopolnjeno 65. leto starosti. 1. januarja 2020 je bilo med prebivalci Slovenije takih, ki so bili stari 65 ali več let, 424.000 ali 20 %. Pred desetimi leti jih je bilo 17 %. Čez deset let naj bi jih po projekcijah prebivalstva (EUROPOP) iz leta 2019 bilo 24 %, čez petdeset let pa 31 %.

Vir: ZDUSNazaj