STARI NOVI PREDSEDNIK PZDU

PZDU Gorenjske bo tudi naslednja 4 leta (od 2023-2027) vodil Robert Plavčak.

Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, ki je z več kot 23 tisoč člani, vključenimi v 47 društev upokojencev, največja pa tudi najbolj aktivna pokrajinska zveza v Sloveniji, bo tudi naslednja štiri leta vodil dosedanji predsednik Robert Plavčak. Tako so sklenili na zboru članov, ki je bil konec marca v prostorih Mestne občine Kranj. Glede na to, da so bili nedavno zbori članov po večini društev upokojencev, v nekaterih se je zamenjalo vodstvo, so spremembe tudi v Upravnem odboru in drugih organih pokrajinske zveze. Nova sta med drugim oba podpredsednika. Dosedanja - Dragico Vesković in Staneta Gorenca sta nadomestila Jože Derlink in Ivo Veger.

 

Sicer pa so na zboru članov prisluhnili tudi poročilom o delu v minulem obdobju ter načrtom za naprej. V poročilu je Plavčak izpostavil, da je njegov mandat izzvenel v dveh letih korone, ko se ni dalo početi skoraj nič, šele lani marca se je odprlo. Pripravili so programe aktivnosti tako na področju športa kot tudi kulture in tehnične kulture, dogovorili so se z izvajalci, in stvari so dokaj dobro tekle. Veliko vsega je bilo izvedenega, največji dogodek pa je bil srečanje upokojencev Gorenjske julija na Pokljuki, na katerem se je zbralo okoli 1.500 ljudi. Največ časa so namenili druženju in sproščenemu pogovoru. Decembra so se v prostorih Mestne občine Kranj zbrali na Dnevu Pokrajinske zveze Gorenjske, ki je bil v osnovi namenjen pregledu dela v iztekajočem se letu in podelili tako zahvale oz. priznanja in plakete Pokrajinske zveze kot tudi krovne organizacije Zveze društev upokojencev Slovenije. Skupaj so podelili kar 71 priznanj.

Sicer pa so se prilagajali razmeram, vodstvo se je sestajalo po potrebi, sestali so se s predsedniki večine društev, predsednik pa se je udeleževal tudi sej in skupščine ZDUS. Seveda so sodelovali tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja.

Vsi organi društva vključno s komisijami so dobro delovali in uresničili celoten program dela. Kot je bilo konec leta razvidno iz razpisa za sredstva, so bili najbolj aktivna pokrajinska zveza v Sloveniji, za kar so bili s strani ZDUS pohvaljeni, dobili pa so povrnjenih tudi nekaj sredstev – ne vseh, nekaj pa vendarle.

Pomembno je tudi, da so v maju zamenjali koordinatorja programa Starejši za starejše. Dolgoletnega koordinatorja Edvarda Kavčiča je zamenjala Magda Slapar. Pokrajinska zveza program podpira, si pa želi, da bi ga izvajalo še več društev kot doslej.

Plavčak je v svojem poročilu spregovoril tudi o finančnih sredstvih. Povedal je, da sta glavna vira prihodkov članarina in sredstva, ki jih dobijo na razpisu, nekaj pa so dobili tudi donacij. Pohvalno je, da so pobrali več kot 95 % članarine, žal pa se je zmanjšalo število članov društev za okoli tisoč, kar pomeni tudi skoraj tisoč evrov manj članarine. Poleg tega je januarja lani iz PZDU Gorenjske izstopilo DU Domžale, konec leta pa je bilo ukinjeno DU Žabnica. Kljub temu so na Pokrajinski zvezi z opravljanim delom v minulem letu zadovoljni in predsednik se je vsem vodstvom društev ter sodelavcem na Pokrajinski zvezi zahvalil za njihovo delo z željo, da bi še naprej dobro sodelovali ter pridobili več novih članov, saj bodo le na ta način krepili svojo moč ter vpliv upokojencev na vseh nivojih.

V programu dela za letos je izpostavil srečanje s predsedniki vseh društev, sodelovanje na Dnevih medgeneracijskega sožitja in jubilejno 30. srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo 20. septembra v Snoviku. Komisije so že začele delati, veselijo se letovanja v Delfinu, pa tudi volitev na ZDUS ne bodo spregledali, je še dodal in povedal, da bodo predlagali svoje kandidate.

Pomembno se mu je zdelo izpostaviti, da morajo vsi intenzivno delovati pri pridobivanju članov, še posebej mladih upokojencev in si prizadevati za digitalizacijo društev – letos morajo vsa društva biti opremljena z računalniki. Za konec je opozoril še na medsebojni odnos in komunikacijo, pri čemer je izpostavil strpnost in korektnost, saj vsi delajo kot prostovoljci v skupno dobro.

Udeležence zbora članov Pokrajinske zveze je v imenu ZDUS pozdravila podpredsednica Jožica Puhar, ki je pohvalila PZDU Gorenjske, ki je po njenem mnenju ena najbolje organiziranih zvez ter najbolj delovna in korektna. Posebej je pohvalila predsednika Plavčaka, ki prihaja na Upravni odbor ZDUS, kjer je konstruktiven in objektiven. Povedala je še, da so na Zvezi hudo obremenjeni, ker skrbijo za nekatere stvari, ki niso odvisne od njih, ampak od tistih, ki odločajo. Njihove prioritete so skrb za materialni položaj upokojencev oz. pokojnine, trenutno tudi za novo pokojninsko zakonodajo oz. pokojninsko reformo, pri čemer bi radi preprečili, da se z njo omaje tisto, kar lahko ljudje prispevajo za svojo starost, da upokojenci ne bi postali neka kategorija, ki je značilna za kapitalizem. Sodelovali bodo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju zdravstva, zakona o dolgotrajni oskrbi, v ospredju je skrb za prostovoljce …

Udeležence je nagovoril tudi direktor upokojenskega hotela Delfin Izola Miloš Milivojević, v imenu Mestne občine Kranj pa jih je pozdravila podžupanja Manja Zorko.

 Nazaj