ŽALOSTNA VEST

V 81. letu starosti se je poslovil Boris Janez Bregant, predsednik Društva upokojencev Jesenice, nekdanji župan in od leta 2007 častni občan občine Jesenice.

Žal, pravijo, da življenje ni z rožcami postlano, in četudi je, te rožce sčasoma ovenejo. Še v letošnji dvojni številki revije ZDUS Plus smo polni optimizma in zanosa poročali o jubileju Borisa Janeza Breganta, ki si je na pleča zadal osmi križ. Pred dvema tednoma je bil urgentno prepeljan v Jeseniško bolnišnico... potem pa je sledila "verižna reakcija"... pa ne poskusov s šolarji, s katerimi je tako rad delil svoje vedenje in znanje tehnike in eksperimentiranja, pač pa verižna reakcija zapletov z organi.
Spomnimo se na prispevek izpred štirih mesecev, ko je še poln moči in načrtov za jutri, snoval smele strategije za boljše življenje ne le jeseniških upokojencev, ampak vseh...

Boris Bregant je vizionar! S svojim vztrajnim delom je v jeseniškem okolju pustil močno sled, ki jo čas ne bo mogel izbrisati še vsaj nekaj naslednjih desetletij. Z inovativnimi tehničnimi rešitvami v proizvodnji, z oblikovanjem močnega in sposobnega timskega vodenja Železarne Jesenice ter z načrtovanjem in izgradnjo nove jeklarne je preprečil propad socialističnega giganta, Jeseničanom pa zagotovil dohodek za nekaj desetletij naprej. Skrbel je za razvoj mesta Jesenic, tako gospodarsko, kulturno, socialno pa tudi za večnacionalno strpnost med Jeseničani in medsebojno povezanost prebivalcev številnih narodnosti. Po upokojitvi opozarja na nerešene probleme slovenskih upokojencev, predlaga rešitve in se bori v okviru ZDUS za kvalitetno in dostojno življenje vseh ljudi v tretjem življenjskem obdobju.

Ponosni smo, da je Boris Bregant že tretji mandat, od izvolitve 2008, predsednik našega društva. V teh letih je povezal jeseniške upokojence v trdno skupino prostovoljcev, ki s svojo aktivnostjo skrbimo za lepše, zdravo in prijaznejše življenje vseh upokojencev na Jesenicah in tudi v Sloveniji. Ni področja ali ustanove, kjer ne bi bili vključeni tudi upokojenci. Delujemo na športno rekreativnem, kulturnem, družabnem, socialnem, gospodarskem, izobraževalnem, zdravstvenem in medgeneracijskem področju. Pod Borisovim vodstvom smo postali po dejavnosti eno najbolj razvejanih in aktivnih društev upokojencev v Sloveniji.
Z vzdrževalnimi deli je s pomočjo članov DUJ skozi leta obnovil Dom DU Jesenice in z vizionarskim načrtovanjem in vlaganji zagotovil njegovo samovzdrževanje, kljub splošnemu pomankanju denarja.

Z nasveti in lastnim delom je pripomogel k dobremu delu Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenjsko. V ZDUS je bil do prejšnjega mandata predsednik Komisije za gospodarstvo in turizem, zdaj pa je član STIMRAZ, strokovnega tima za razvoj. Z uspešnimi akcijami, opozarjanjem na težave upokojencev in predlaganjem rešitev je pripomogel k izboljšanju položaja vseh slovenskih upokojencev in posredno k uveljavljanju ZDUS kot najštevilčnejše nevladne organizacije s humanitarnim poslanstvom v širšem družbeno političnem prostoru naše države.

O svojem življenju je Boris napisal knjigo za svoje domače in prijatelje. Mladost je preživljal visoko nad Jesenicami. Po končanem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani se je zaposlil v Železarni Jesenice in v Rimu dokončal podiplomski študij s področja vzdrževanja in logistike v metalurgiji. Od vodje vzdrževanja je z leti napredoval do samega vodstva tovarne. Dvanajst let je bil generalni direktor Železarne Jesenice. Po osamosvojitvi Slovenije je bil v Italiji pet let direktor slovensko - italijanskega podjetja za uvoz in izvoz metalurških izdelkov Železarne Jesenice. Njegovi pomembnejši poklicni uspehi v Železarni so bili: razvoj novih proizvodov, izgradnja nove jeklarne, vpeljana strategija uspešnega poslovanja Acronija, izdelava načrta sanacije Železarne Jesenice v krizi po slovenski osamosvojitvi ter osvajanje evropskega trga nerjavnih proizvodov Acronija.

Po družinski tragediji se je vrnil iz Italije domov na Jesenice in bil dva mandata župan. V času županovanja je bil tudi državni svetnik. Kot župan ima zasluge pri spremembi celotne podobe mesta: prenova Gimnazije, prenova Čufarjevega trga, ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego, ustanovitev razvojne agencije Ragor, ohranitev in oživitev starega fužinarskega naselja Stara Sava z muzejem, glasbeno šolo in tržnico, postavitev Poslovne cone s trgovskimi centri, postavitev industrijske cone Plavški travnik, razvoj in razmah pomoči starejšim na domu, ustanovitev Centra za mlade, podpora skupnosti Žarek za pomoč zasvojencem. Začel je z ustvarjanjem novega mestnega središča (selitev občinske uprave v zgradbo nekdanje uprave Železarne Jesenice, selitev Upravne enote, Centra za socialno delo, Obrtne zbornice in notariata). Izpeljal je pobudo o sofinanciranju dodatne izolacije zunanjih sten zgradb, kar je omogočilo polepšati izgled Jesenic, delavci pa so imeli delo v času krize. Bil je dober organizator in je znal v svoj team pritegniti odlične strokovnjake in garače. Skratka, jeseniški slogan, mesto jekla in cvetja, je pod Borisovim vodstvom doživelo pravi preporod.

Za svoje rezultate dela je prejel številne nagrade in priznanja: red dela z zlatim vencem (1987), plaketa občine Jesenice (1979), Panzova nagrada (1989), odlikovanje Zveze za tehnično kulturo, velika plaketa ZDUS (2018). Je častni občan mesta Jesenic (2007), častni član Zveze inženirjev in tehnikov, častni član Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora (2001) in dobitnik priznanja Andragoškega centra Slovenije (2005).

Boris je strpno-kritičen opazovalec naših družbeno političnih procesov. S pronicljivostjo in odprtostjo duha zazna težave in za sleherni problem najde ustrezno in pravo rešitev. Analitičen duh in sposobnost hipne sinteze mu omogočata, da deluje lahko hkrati na različnih, diametralno nasprotujočih si področjih. Njegova delovna vnema, racionalnost in učinkovitost pa sta vzrok, da je vedno zaposlen z reševanjem problemov, saj mu socialni čut, nesebičnost in dobrota preprečujejo, da bi si vsak dan vzel nekaj časa za počitek na vrtu, s prekrasnim pogledom na severno ostenje Mežakle. In v tem hitenju pozablja nase in na svoje bližnje, ker mu življenje teče prehitro. Ne, ne bo se ustavil, ker potem to ne bi bil več Boris!

Vir: Facebook ZDUS

Na spodnji povezavi je na ogled sporočilo Občine Jesenice:

https://www.gorenjska-online.com/poslovil-se-je-boris-bregant-nekdanji-zupan-jesenic/

in Društva upokojencev Jesenice

https://duj.si/2020/uncaterozied/obvestilo-clanom-duj-7-12-2020 Nazaj