ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA PZDU 2024

Komisija za kadrovske zadeve zbira predloge za priznanja PZDU Gorenjske za leto 2024

 

 

 

Na podlagi določb  18. člena Pravilnika o priznanjih Komisija za kadrovske zadeve razpisuje

POSTOPEK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2024

Predlagatelji

Pri pripravi predlogov za priznanja PZDU Gorenjske predlagatelji (to so organi PZDU, društev upokojencev in klubov) obvezno upoštevajte določbe Pravilnika o priznanjih. V obrazce za predlaganje priznanj  je potrebno zahtevane podatke natančno in dosledno navesti. Obrazci so v prilogi razpisa.

Roki za predložitev priznanj

  1. Predlagatelji društva upokojencev, aktivi in klubi predložijo obrazložene predloge na predpisanih obrazcih, ter jih pošljejo na PZDU Gorenjske (Komisiji za kadrovske zadeve) do vključno 30. septembra 2024 po e-pošti ali priporočeno po pošti.

 

Roke za vlaganje predlogov in pravilno izpolnjene obrazce je potrebno spoštovati, saj prepozno vloženih in nepopolnih predlogov komisija ne bo upoštevala (19. člen).

Za morebitna vprašanja se kontaktira predsednik komisije:  

 

                                  Predsednik komisije za kadrovske zadeve: Branko Vodopivec

   POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ 

  OBRAZEC PRIJAVE

 Nazaj