ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS

Na podlagi pravilnika o priznanjih se začenja postopek za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS 2022.

Pobudniki, DU, klubi predložijo obrazložene pobude na predpisanih obrazcih na

PZDU Gorenjske do vključno 31.07.2022.

 

 

 

Postopek evidentiranja in predpisan obrazec je na spodnji povezavi:

RAZPIS ZA PRIZNANJA ZDUS

OBRAZEC ZA PRIZNANJA ZDUSNazaj